Skoči do osrednje vsebine

Seznam dokumentarnega gradiva, ki je lahko ovrednoteno kot arhivsko gradivo

Pravno obvestilo:

Na podlagi 17. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) arhiv objavlja seznam dokumentarnega gradiva, ki je lahko ovrednoteno kot arhivsko gradivo.