Skoči do osrednje vsebine

Seznam dokumentarnega gradiva, ki je lahko ovrednoteno kot arhivsko gradivo

Na podlagi 17. člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) arhiv objavlja seznam dokumentarnega gradiva, ki je lahko ovrednoteno kot arhivsko gradivo. Seznam razlikuje med različnimi vrstami dokumentarnega gradiva in funkcijami oziroma pristojnostmi javnopravnih oseb pri katerih gradivo nastaja.

Objavljen seznam je namenjen tako arhivistom kot tudi uslužbencem ustvarjalcev dokumentarnega in arhivskega gradiva, saj predstavlja najbolj tipične primere gradiva glede na vrsto dokumentarnega, ki je ovrednoteno kot arhivsko. Hkrati pa podaja tipično dokumentarno gradivo, ki je ovrednoteno kot arhivsko, različnih javnopravnih oseb s področja uprave, pravosodja ali lokalne samouprave oziroma glede na njihovo funkcijo s področja kadrovskih, finančnih, komercialnih, analitičnih (statistika, načrtovanje), arhitekturnih in gradbenih ali informacijsko-dokumentacijskih zadev.

Seznam dokumentarnega gradiva, ki je lahko ovrednoteno kot arhivsko gradivo