Skoči do osrednje vsebine

Prijava na usposabljanje za civilne funkcionalne strokovnjake na obrambnem področju

Civilni funkcionalni strokovnjaki (CFS) so posebej usposobljeni strokovnjaki različnih področij, ki povezujejo vojaško in civilno okolje. Izdelujejo ocene civilnega okolja, s katerimi podpirajo misijo vojaške enote, in hkrati podpirajo civilno okolje.

Strokovno delo v mednarodni operaciji ali misiji je pomemben del ravnanja mednarodne skupnosti v krizah, konfliktih ali po njih, ko govorimo o združenih operacijah različnih specialističnih zmogljivosti. Njihovo delovno področje je torej obrambno, zato morajo poznati tako civilni kot vojaški način razmišljanja in delovanja. Gre za  odvisno vez med obema poloma, ki se skupaj znajdeta na isti ali različni strani konflikta oziroma humanitarne misije.

Civilni funkcionalni strokovnjaki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k uresničevanju temeljnega vojaškega cilja operacije, ki je zagotovitev varnega in stabilnega okolja, obenem pa ustvarjajo boljše pogoje za stabilizacijo in obnovo ter razvoj družbe in države.

  • Prijava v evidenco kandidatov

    Ministrstvo kandidate evidentira na podlagi njihove prostovoljne odločitve po izpolnjeni prijavi. Prijava mora vsebovati izjavo o uvrstitvi v evidenco kandidatov za CFS in izpolnjen življenjepis Europass v slovenskem jeziku.
    Obrazci, prijavnice

Dokumenti