Skoči do osrednje vsebine

Prijava gradbišča pred začetkom dela

Naročnik oziroma investitor gradnje mora pred začetkom dela na gradbišču v primerih, ko je:  

  • predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali
  • je predviden obseg dela 500 človek dni ali več,

sestaviti prijavo gradbišča, ki jo mora poslati inšpektoratu najkasneje 15 dni pred začetkom del.

Kopijo prijave mora namestiti na gradbišču na vidno mesto. Prijavo mora naročnik ažurirati v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja, v primeru uvedbe novega delodajalca, ali začasne ustavitve del.