Skoči do osrednje vsebine

Prijava gradbišča pred začetkom dela

Naročnik oziroma investitor gradnje mora pred začetkom dela na gradbišču v primerih, ko je:  

  • predvideno trajanje dela daljše od 30 delovnih dni in na gradbišču hkrati dela več kot 20 delavcev ali
  • je predviden obseg dela 500 človek dni ali več,

sestaviti prijavo gradbišča.

Način izvedbe

Prijavo je potrebno oddati osebno ali po pošti na naslov Inšpektorata RS za delo ali po e-pošti na naslov gp.irsd@gov.si najkasneje 15 dni pred začetkom del.

Kopijo prijave mora namestiti na gradbišču na vidno mesto. Prijavo mora naročnik ažurirati v primeru sprememb, ki vplivajo na rok dokončanja, v primeru uvedbe novega delodajalca, ali začasne ustavitve del.