Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo o uporabi rakotvornih ali mutagenih snovi pri delu

Delodajalec mora v roku 15 dni pred začetkom uporabe rakotvorne ali mutagene snovi o tem pisno obvestiti Inšpektorat za delo.

Način izvedbe

Delodajalec mora v pisnem obvestilu navesti:

  1. podatke o delodajalcu;
  2. podatke o proizvodnji ali uporabi rakotvorne ali mutagene snovi s kratkim opisom postopka in razlogi za uporabo rakotvorne ali mutagene snovi;
  3. podatke o rakotvornih ali mutagenih snoveh;
  4. podatke o varnostnih ukrepih;
  5. podatke o izpostavljenosti.