Skoči do osrednje vsebine

Prijava del z azbestom

Delodajalci morajo pred začetkom rušitvenih ali vzdrževalnih del pri lastnikih ali uporabnikih prostorov zbrati vse možne informacije, tudi z vzorčenjem, da se določijo materiali, ki domnevno vsebujejo azbest. V nasprotnem primeru morajo prisotnost azbesta predvidevati in skladno s tem tudi ravnati.

Ker sodijo dela z azbestom med dela s povečano nevarnostjo, jih morajo delodajalci 15 dni pred pričetkom dela prijaviti Inšpektoratu RS za delo. 

Način izvedbe

Delodajalec mora v prijavi navesti podatke o:

  • lokaciji delovišča,
  • vrsti azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,
  • količini azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,
  • aktivnostih in postopkih,
  • številu izpostavljenih delavcev,
  • predvidenemu začetku in trajanju del ter
  • sprejetih ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev azbestu.

Prijavo je potrebno oddati osebno ali po pošti na naslov Inšpektorata Republike Slovenije za delo, ali po e-pošti na naslov gp.irsd@gov.si.