GOV.SI

Prijava del z azbestom

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Delodajalci morajo pred začetkom rušitvenih ali vzdrževalnih del pri lastnikih ali uporabnikih prostorov zbrati vse možne informacije, tudi z vzorčenjem, da se določijo materiali, ki domnevno vsebujejo azbest. V nasprotnem primeru morajo prisotnost azbesta predvidevati in skladno s tem tudi ravnati.

Ker sodijo dela z azbestom med dela s povečano nevarnostjo, jih morajo delodajalci 15 dni pred pričetkom dela prijaviti inšpektoratu. Delodajalec mora v prijavi navesti podatke o:

  • lokaciji delovišča,
  • vrsti azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,
  • količini azbesta, s katerim se ravna ali je bil uporabljen,
  • aktivnostih in postopkih,
  • številu izpostavljenih delavcev,
  • predvidenemu začetku in trajanju del ter
  • sprejetih ukrepih za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev azbestu.