Skoči do osrednje vsebine

Prijava ali odjava skladišča nevarnih tekočin

Upravljavci, to so pravne ali fizične osebe, ki imajo v lasti ali v upravljanju skladišče nevarnih tekočin, ki presega volumen 10 m3, morajo ministrstvu prijaviti začetek uporabe takšnega skladišča, vsako spremembo rezervoarjev v takšnih skladiščih in prenehanje uporabe posameznih rezervoarjev, ki presegajo 10 m3 nevarnih tekočin, kot to določata 10. in 11. člen Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

Obrazec za prijavo ali odjavo skladišča nevarnih tekočin