Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o pregledih skladišč nevarnih tekočin

Izvajalec preverjanja skladišč nevarnih tekočin, to je ustrezno akreditirano podjetje, mora skladno z zahtevo tretjega odstavka 19.člena Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah vsaka tri leta poročati ministrstvu o vseh preverjanjih ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin, na obrazcu, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.

Obrazec - poročilo o opravljenih pregledih skladišč nevarnih tekočin