Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev potrdila o pridobljeni poklicni kvalifikaciji na področju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

Strokovnjak, ki želi pridobiti potrdilo o poklicni kvalifikaciji na področju vzgoje in izobraževanja posreduje na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dopis z dokazili o pridobljeni poklicni kvalifikaciji za opravljanje reguliranega poklica na področju vzgoje in izobraževanja (kopije dokazil o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu), na osnovi katerega ministrstvo izda navedeno potrdilo.

Upravna taksa za izdajo potrdila znaša 4,50 EUR. Dokazilo o plačani upravni taksi priložite k vlogi.

 Pri plačilu s plačilnim nalogom UPN je potrebno navesti:

  • namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA POTRDILO
  • prejemnik: naziv: UPRAVNE TAKSE
                    ulica: Župančičeva 3
                    kraj: LJUBLJANA
  • št. računa: SI56 0110 0100 0315 637
  • referenca: 11 33308-7111002-6010