Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev osebnih podatkov iz Centralnega registra prebivalstva

Centralni register prebivalstva (CRP) je osrednja podatkovna baza z najosnovnejšimi podatki o prebivalstvu Slovenije. Podatki iz registra so osebni podatki, zato je glavno načelo varstvo in zavarovanje osebnih podatkov, kar ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Portal Centralnega registra prebivalstva vam omogoča vpogled v lastne osebne podatke, pooblaščenim uporabnikom pa tudi pridobivanje podatkov o posameznikih, do katerih so upravičeni na podlagi zakona.

Osebne podatke iz Centralnega registra prebivalstva lahko pridobivajo državni organi in drugi uporabniki, ki potrebujejo podatke o posamezniku za opravljanje predpisanih nalog, za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ali za izvajanje statističnih, socioekonomskih in drugih raziskovanj.

Kdo lahko dobi podatke iz CRP?

Podatke iz Centralnega registra prebivalstva lahko pridobijo uporabniki, ki imajo podlago v zakonupisni zahtevi ali v pisni privolitvi posameznika, na katerega se nanašajo. 

Način izvedbe

Podatki se posredujejo na naslednje načine:

1. Na podlagi pisne vloge lahko dobite individualne poizvedbe o posamezniku. Večje število poizvedb se elektronsko obdela (uporabnik priloži medij, na katerem so iskalni kriteriji). Elektronsko je iskanje možno po naslednjih kriterijih: enotna matična številka občana, davčna številka, osebni podatki (datum rojstva, osebno ime, spol).

2. Prek aplikacije, namenjene lokalnim skupnostim.
 
3. Prek portala Centralnega registra prebivalstva.

4. Prek povezave informacijskega sistema uporabnika s Centralnim registrom prebivalstva.