Skoči do osrednje vsebine

Pošiljanje podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov

V Uradnem listu RS štev. 60/2023 z dne 31. 5. 2023 je bila objavljena Odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov, ki je bila 7. 7. 2023 dopolnjena z Odredbo o spremembi Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 74/23). Odredba velja od 1. julija 2023 za obdobje 6 mesecev in določa obveznost zavezancev za mesečno pošiljanje podatkov o odkupnih oziroma prodajnih ponderiranih cenah na enoto, o odkupljeni oziroma prodani količini in o poreklu kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov. Rok za tretje poročanje (podatki za september) je 20. 10. 2023.

Zavezanci za poročanje

 • pridelovalci – so vse fizične ali pravne osebe, ki pridelujejo in prodajajo lastne kmetijske pridelke posredniku, predelovalcu, trgovcu ali končnemu kupcu in imajo po zadnji javno dostopni bilanci več kot 250.000 evrov letnega prometa. V to kategorijo spadajo vsi zavezanci, ki izpolnjujejo kriterij glede zahtevanega prometa, glede pravne oblike in se ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo s sedežem, ali stalnim naslovom v Sloveniji (npr.: kmetje, zadruge, kmetijska podjetja itd.)
 • posredniki – so vse fizične ali pravne osebe, ki odkupujejo kmetijske pridelke ali živilske proizvode za namen prodaje naprej v predelavo ali trženje (samih kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov ne spreminjajo, vendar jih odkupijo in nespremenjene prodajo naprej po verigi) in imajo po zadnji javno dostopni bilanci več kot 2.000.000 evrov letnega prometa (čisti prihodki od prodaje). V to kategorijo spadajo vsi zavezanci, ki izpolnjujejo kriterij glede zahtevanega prometa, glede pravne oblike in glede odkupa ter prodaje nespremenjenih kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov naprej po verigi (npr.: kmetje, zadruge, kmetijska podjetja, distributerji, živilski predelovalni obrati, trgovci itd.).
 • predelovalci – so vse fizične ali pravne osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje živil in imajo po zadnji javno dostopni bilanci več kot 2.000.000 evrov letnega prometa (čisti prihodki od prodaje). V to kategorijo spadajo vsi zavezanci, ki izpolnjujejo kriterij glede zahtevanega prometa, glede pravne oblike in glede izvajanja vseh dejavnosti predelave kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov (npr.: živilski predelovalni obrati, klavnice, dopolnilne dejavnosti na kmetiji itd.)
 • trgovci - so vse pravne osebe ki opravljajo trgovinsko dejavnost z živili in imajo po zadnji javno dostopni bilanci več kot 50.000.000 evrov letnega prometa (čisti prihodki od prodaje). V to kategorijo spadajo vsi zavezanci, ki izpolnjujejo kriterij glede zahtevanega prometa, glede pravne oblike in glede opravljanja trgovinske dejavnosti z živili ne glede na to ali je to njihova prvotna dejavnost ali ne (npr.: trgovci z živili ter drugi trgovci, poleg prvotne dejavnosti opravljajo tudi trgovinsko dejavnost z živili).

Poročani podatki

Spremljalo, analiziralo in kontroliralo se bo gibanje cen določenih proizvodov v prehranskem sektorju. V skladu z odredbo se bodo zbirale cene in količine ter poreklo v sektorjih žit, mesa, mleka, jajc, sadja in zelenjave.

Od kmetijskih pridelkov bodo morali zavezanci poročati podatke o:

 • pšenici,
 • govejem mesu za kakovostni tržni razred A-R2,
 • svinjskem mesu za kakovostni razred S,
 • piščančjem mesu s kostjo in brez kosti,
 • nepredelanem svežem mleku,
 • jajcih hlevske reje kategorije M in L in
 • svežih jabolkih.

Podatki bodo morali biti v ustreznih enotah mere, kot navedeno v Odredbi.

Od živilskih proizvodov bodo morali zavezanci poročati podatke o:

 • pšenični moki brez polnozrnate moke, ter belem, polbelem in črnem kruhu,
 • govejem mesu s kostjo in brez kosti, piščančjem mesu s kostjo in brez kosti, svinjskem mesu s kostjo in brez kosti, posušenem, soljenem oziroma dimljenem mesu, drugih mesnih pripravkih,
 • svežem polnomastnem mleku, svežem posnetem mleku, jogurtu brez dodatkov, poltrdem siru,
 • predpakiranih jajcih hlevske reje kategorije M in L ,
 • jabolkih, bananah, limonah ter
 • listnati solati, krompirju, čebuli in korenju.

Podatki bodo morali biti v ustreznih enotah mere, kot navedeno v Odredbi.

Način vnosa podatkov in pošiljanje Poročila

Za elektronsko izpolnjevanje in oddaje Poročila je vzpostavljeno vstopno spletno mesto na naslovu: (objavljeno bo naknadno) na katerem se zavezanec ali njegov pooblaščenec za elektronski vnos in poročanje, s sredstvom elektronske identifikacije, prijavi v informacijski sistem Agencije. Le-ta ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev in posredovanje Poročila. Izvede se elektronski vnos ter se podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Pred elektronsko registracijo je potrebno izpolniti Pooblastilo za dostop.

Roki za posredovanje Poročil

Začetek pošiljanja poročil:

 • Prvo Poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih morajo zavezanci poslati najpozneje do torka, 22. avgusta 2023 (za obdobje 1.-31. julija). Zaradi praznika 14.8.2023 je rok za oddajo poročila prestavljen na sredo 23. avgusta 2023.
 • V naslednjih mesecih zavezanci za poročanje Poročilo o kmetijskih pridelkih in živilskih proizvodih pošljejo najpozneje petnajsti delovni dan za podatke za pretekli mesec.

Zavezanci bodo podatke poročali v informacijski sistem ministrstva, ki ga bo vzpostavila Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Koledar vseh poročanj:

OBDOBJE POROČANJA VNOS PODATKOV OD ROK ZA ODDAJO
Julij 1. 8. 2023 23. 8. 2023
Avgust 1. 9. 2023 21. 9. 2023
September 1. 10. 2023 20. 10. 2023
Oktober 2. 11. 2023 22. 11. 2023
November 1. 12. 2023 21. 12. 2023

Opozorilo:

 • Zaupnost podatkov:

Podatki, pridobljeni v skladu z Odredbo, so varovani v skladu s 16. členom Zakona o kontroli cen.

 • Nadzor:

Izvajanje obveznosti pravilnega in rednega pošiljanja podatkov v skladu z Odredbo, nadzirajo organi inšpekcije.

Navodila za zavezance za pošiljanje podatkov:

Navodila za elektronski vnos in oddajo poročila:

Vsak pooblaščenec potrebuje svoje pooblastilo.

Najpogostejše težave pri poročanju v aplikacijo Spremljanje cen

Zakonodaja

 • Zakon o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo)
 • Odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov
 • Odredba o spremembah Odredbe o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 74/23)