Skoči do osrednje vsebine

Ogledi Arhiva Republike Slovenije in učne ure v arhivu

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Arhivi smo zakladnice spomina, naše preteklosti. V naših fondih in zbirkah hranimo slovensko kulturno dediščino in smo veliko več kot le 'odlagališče' starega papirja. Zainteresirani javnosti (skupine do 15 oseb) čez celo leto po predhodni najavi nudimo možnost brezplačnega ogleda Gruberjeve palače, Arhiva Republike Slovenije, seznanitev z delom arhivistov, načini dostopa do arhivskega gradiva ter njegovo uporabo, kakor tudi predstavitev Slovenskega filmskega arhiva in konservatorsko-restavratorskih del, ki ohranjajo zapuščino naše preteklosti za prihodnost.

Pedagoški programi za osnovnošolske, srednješolske in univerzitetne skupine

Program za osnovnošolske, srednješolske in študentske skupine traja 1 uro in obsega:

  • predstavitev zgodovine baročne Gruberjeve palače, v kateri danes domuje Arhiv Republike Slovenije;
  • predstavitev razvoja arhiva, arhivske mreže na Slovenskem in pristojnosti arhivov;
  • ogled predstavitvenega filma Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije;
  • ogled filma konservatorsko-restavratorskih del;
  • predstavitev arhivskega gradiva in njegove uporabe (čitalniški red, dostopnost in kopiranje arhivskega gradiva in izdajanje potrdil za potrebe uporabnikov).

Osnovnošolske, srednješolske in študentske skupine se morajo za oglede prijaviti najmanj en teden pred želenim obiskom arhiva.

Ogledi in obiski arhiva so po predhodni najavi možni:

  • ob ponedeljkih, torkih in četrtkih med 9.00 in 14.00;
  • ob sredah med 9.00 in 15.00;
  • ob petkih med 9.00 in 13.00.
Iskalnik