Skoči do osrednje vsebine

Dostop do informacij s področja množičnega vrednotenja nepremičnin

Do začetka veljavnosti novih modelov množičnega vrednotenja, kateri bodo določeni z uredbo, ki bo sledila veljavni Uredbi o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin (Uradni list RS, št. 22/20), so podatki s področja množičnega vrednotenja nepremičnin dostopni izključno kot informacije javnega značaja.

Informacije javnega značaja s področja množičnega vrednotenja nepremičnin vsebujejo posplošene vrednosti nepremičnin, skupaj s podatki, ki so bili uporabljeni pri njihovem izračunu.

Pojasnila k posplošeni vrednosti nepremičnine:

  • Posplošena vrednost odraža stanje nepremičninskega trga z dne 01. 01. 2020,
  • Posplošena vrednost se v primeru sprememb podatkov nepremičnin dnevno preračunava,
  • Posplošena vrednost se ne izkazuje za posebne enote vrednotenja (bencinski servisi, elektrarne in pristanišča).