Skoči do osrednje vsebine

Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemnih voda, ki niso odlagališča

Obratovalni monitoring stanja podzemne vode se izvaja, zaradi ugotavljanja vpliva:

  1. odvajanja odpadnih voda na stanje podzemne vode
  2. odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida
  3. izvajanja dejavnosti ali obratovanja IED naprav
  4. izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav, ki niso IED naprave, če je zanje predpisano spremljanje vpliva izvajanja dejavnosti ali obratovanja naprav na stanje podzemne vode
  5. odlaganja odpadkov na odlagališču (za obratovalni monitoring s področja odlagališč).

Upravljavec naprave mora izdelati letno poročilo za preteklo koledarsko leto in ga do 31. marca tekočega leta v elektronski obliki posredovati Agenciji za okolje na naslov gp.arso@gov.si.

Poročilo je treba oddati v skladu z navodili za izdelavo poročila.

Če poročila ne posreduje upravljavec naprave, je potrebno poročilu priložiti elektronsko kopijo pooblastila.