Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja 183,7 milijona 2024-2027
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3.sklop 49,9 milijona 30.09.2022
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Kolesarska povezava šolskega centra ter industrijske cone Muta z naseljema Muta in Vuzenica (odsek industrijska cona – Vuzenica/Muta) 602.023 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Dograditev in prenova Kulturno upravnega centra Vuzenica 500.000 realizirano
Nadomestna gradnja mostu čez Cerkovnik v Vuzenici 473.097 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Drava 452.100 realizirano
Kolesarska povezava Vuzenice z Muto 377.055 2022
Izgradnja sekundarnega voda za odvajanje odpadnih voda za industrijsko cono Vuzenica 319.400 realizirano
Rekonstrukcija regionalne ceste Trbonje-Vuhred od km 8,390 do km 10,140 in izgradnja hodnika za pešce v naselju Sv.Vid 287.323 realizirano
Sanacija plaza na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami avgusta 2019 73.238 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Kolesarska povezava Vuzenice z Muto 230.433
Izgradnja sekundarnega voda za odvajanje odpadnih voda za industrijsko cono Vuzenica 177.188

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.