Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja 183,7 milijona 2024-2027
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Rekonstrukcija ceste Ruta - Lovrenc - Pesek skozi naselje Lovrenc na Pohorju 2.986.278 realizirano
Gradnja nadomestnega mostu čez Slepnico pri Lovrencu na Pohorju 749.763 realizirano
Izvedba ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem (zaledne/obcestne) na cesti Ruše–Puščava od km 5,771 do km 6,027 (Falske pečine) 339.856 2022
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja avgusta 2020 276.134 realizirano
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi poplav decembra 2017 in neurja avgusta 2020 268.794 realizirano
Zamenjava kritine na zvoniku cerkve sv. Lovrenc na Pohorju 21.800 2022
Restavriranje velikega oltarja v cerkvi sv. Ignacija v župniji svetega Lovrenca na Pohorju 18.578 2021-2022
Restavriranje stranskih oltarjev v križni cerkvi Lovrenc na Pohorju 15.755 2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.