Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Občini Lovrenc na Pohorju

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Maribor-Prevalje-državna meja 183,7 milijona 2027
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Rekonstrukcijaceste Ruta - Lovrenc - Pesek skozi naselje Lovrenc na Pohorju 2.986.278 realizirano
Gradnja nadomestnega mostu čez Slepnico pri Lovrencu na Pohorju 749.763 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Drava 452.100 realizirano
Izvedba ukrepov za zaščito pred padajočim kamenjem (zaledne/obcestne) na cesti Ruše–Puščava od km 5,771 do km 6,027 (Falske pečine) 339.856 2022
Odprava posledic poplav na občinski infrastukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi neurja avgusta 2020 276.134 realizirano
Sanacija plazov na občinski infrastrukturi zaradi poplav decembra 2017 in neurja avgusta 2020 268.794 realizirano
Restavriranje velikega oltarja v cerkvi sv. Ignacija v župniji svetega Lovrenca na Pohorju 18.578 2021-2022
Vrednost vseh projektov 197,1 milijona

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.