Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
2. tir železniške proge Ljubljana – Jesenice – državna meja 1,7 milijarde v teku DPN
Nadgradnja proge Ivančna Gorica-Grosuplje-Ljubljana -1.etapa (DPN) 545,6 milijona 2028-2031
Ukrepi na železniškem območju ljubljanskih postaj 478,9 milijona 2022-2027
Nadgradnja proge Lj. Šiška-Kamnik Graben - 1.etapa (DPN) 243,7 milijona v pripravi
Izgradnja nove sodne stavbe v Ljubljani 180 milijonov 2024-2027
Projekt ureditev Diagnostično terapevtskega servisa (1., 2. in 3. faza) v UKC Ljubljana 112,7 milijona december 2022
Nadgradnja železniške postaje Ljubljana 111 milijonov 2022-2025
Hella Saturnus - Gradnja logističnega centra in nakup opreme 107,7 milijona 31.12.2025
Dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana 106,5 milijona 1.01.2026
UKC Ljubljana - Dokončanje projekta prizidek DTS 85,6 milijona 1.12.2024
Projekt ureditev Diagnostično terapevtskega servisa (4. in 5. faza) v UKC Ljubljana 83 milijonov december 2024
Lek - Vzpostavitev nove poslovne enote 81,2 milijona 14.10.2024
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani - projekt Kampus Vrazov trg (novogradnja) 68,7 milijona 31.12.2025
Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (povečanje vrednosti projekta) 67,8 milijona 31.12.2023
Nadgradnja železniške proge Ljubljana-Brezovica 67,6 milijona 2021–2023
Izgradnja poslovne stavbe Parmova 33, Ljubljana 62 milijonov 31.12.2026
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani (novogradnja) 57,3 milijona 31.12.2025
Energetska sanacija Glavne stavbe – Hospital UKC Ljubljana 51,3 milijona december 2023
UKC Ljubljana, revitalizacija Hospital 37,2 milijona 2025
Izgradnja objekta ALUO Univerze v Ljubljani na Roški 34,9 milijona 31.12.2028
NUK Nacionalna univerzitetna knjižnica v Ljubljani: višina vloženih finančnih sredstev za že izvedene aktivnosti glede reševanja prostorske problematike NUK od leta 2001 dalje, projekt je odprt za izvedbo aktivnosti do pričetka gradnje NUK II 33,3 milijona 31.12.2024
Energetska sanacija sedmih stavb UKC Ljubljana 33,1 milijona september 2023
Izgradnja Centra znanosti 29,9 milijona 31.12.2023
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - prenova stavbe Kazina na Kongresnem trgu 1 v Ljubljani z izgradnjo prizidka za potrebe izvajanja študijskih programov. 29,5 milijona 31.12.2026
Izgradnja objekta Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo - 1. faza 28,5 milijona 31.12.2023
Celovita prenova vojašnice Edvarda Peperka v Ljubljani 28,4 milijona 2022-2025
Celovita energetska sanacija in notranja prenova objektov v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani, 5 rok 23,3 milijona 1.11.2022
Projekt ureditve galerije Cukrarna 23,2 milijona realizirano
Novogradnja srednje šole za oblikovanje Ljubljana 22,2 milijona 2021-2026
Nakup stavbe na Trubarjevi 3 ter ureditev prostorov na Aškerčevi cesti 5 za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delovanje AGRFT - Univerze v Ljubljani 21,9 milijona realizirano
Razširitev Celovške ceste v Šentvidu v štiripasovnico 17,3 milijona v pripravi
Nabava medicinske opreme za UKC Ljubljana 17,2 milijona realizirano
Novogradnja Gimnazije Šentvid in telovadnice pri Osnovne šole Šentvid 16,5 milijona 2022-2026
Rekonstrukcija in dozidava objekta na Poljanski 40 v Ljubljani za Arhiv RS in Muzej slovenske osamosvojitve 15,7 milijona v pripravi
Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste 14,4 milijona 3.8.2020 - 31.12.2023
Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva 14,4 milijona november 2023
Novogradnja Logističnega centra Letališka 12,9 milijona 2022-2025
Novogradnja centra za Specialno enoto policije Šentvid 11,6 milijona 2022-2025
Celovita energetska prenova objektov MOL (EOL-3) 2021 10,2 milijona v izvajanju
Energetska sanacija dveh stavb URI SOČA 8.813.101 december 2023
Prenova Dunajska 104 in Kardeljeva ploščad 1 8.164.047 31.12.2025
Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste v 4-pasovnico med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico vključno z ureditvijo peš in kolesarskih površin 7.932.491 2022
Aktivna protihrupna zaščita Lj. Polje in Lj. Zalog 7.149.243 marec 2022
Novogradnja Policijske postaje Ljubljana-Center 6.500.000 2022-2027
Nadgradnja in obnova objektov Doma starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija 6.473.462 30.06.2023
Ureditev kolesarske mreže v MOL - Tržaška cesta 6.419.329 2022
UKC Ljubljana - Infekcijska klinika, 1. faza 6.258.600 1.12.2023
Ureditev kolesarske mreže MOL s sofinanciranjem ESRR (CTN) na območju Dunajske ceste 6.225.154 2022
Prenova in ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana za potrebe epidemije COVID19 z 11 posteljami in mikrobiološkega laboratorija 6.002.191 oktober 2022
Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice v Ljubljani 5.656.199 december 2023
Barjansko kolesarsko omrežje - Občina Dobrova-Polhov Gradec - faza 1 in 2 5.652.285 2023
Ureditev prostorov za Upravno enoto Ljubljana v objektu Linhartova 13 5.400.000 realizirano
Ureditev ekonomsko poslovne cone Zalog 5.271.449 31.12.2023
Vzpostavitev dispečerskega centra zdravstva v UKC Ljubljana 4.530.926 december 2022
Izvedba ureditve pohlajevanja prostorov na sodni stavbi na Tavčarjevi 9 4.300.000 2024-2025
Ureditev oddelka za COVID-19 bolnike v objektu Diagnostično terapevtskega servisa sever v UKC Ljubljana 4.218.708 realizirano
Obnovitev mokrotnih habitatov in infrastrukture za interpretacijo ohranjanja narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju 4.126.451 realizirano
Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni log 3.966.288 v pripravi
2. faza obnove OŠ Riharda Jakopiča 3.716.000 realizirano
Izgradnja nadomestnega objekta Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana 3.692.243 realizirano
Požarna sanacija Onkološkega inštituta Ljubljana 3.670.858 december 2022
Rekonstrukcija in energetska prenova dela objekta Srednja šola tehniških strok Šiška 3.597.583 2021-2023
Sofinanciranje investiranja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, Better - Digitalna Zdravstvena Platforma 3.560.834 31.08.2023
Energetska sanacija objektov Dijaškega doma Vič 3.396.768 2022-2023
Energetska prenova stavbe Negovalna bolnišnica Ljubljana 3.300.000 december 2022
Dozidava in rekonstrukcija Gimnazije Bežigrad 3.204.569 2022-2023
Sanacija notranjega strelišča v Policijska akademija Tacen 3.200.000 30.06.2023
ZGN LJ - prenova in dozidava 3.044.018 2022-2023
Policijska postaja Bežigrad - rekonstrukcija, dozidava in delna sprememba namembnosti 3.000.000 30.10.2023
UKC Ljubljana - CAR-T zdravljenje 2.916.610 1.12.2022
Energetska prenova stavbe Srednja zdravstvena šola Ljubljana 2.401.841 2021-2023
Ureditev Katetrskega laboratorija Kliničnega oddelka za kardiologijo Interne klinike na UKC Ljubljana 2.281.530 december 2023
Telovadnica - Gimnazija Šiška 2.280.000 2022-2023
Ureditev Enote za intenzivno nego in terapijo novorojencev Ginekološke klinike UKC Ljubljana 2.252.093 realizirano
Nakup medicinske opreme za COVID-19 za Onkološki inštitut Ljubljana 2.217.579 realizirano
Prenova obstoječega naselja Cesta španskih borcev 2.195.955 31.08.2023
Energetska sanacija Negovalne bolnišnice v Ljubljani 2.146.355 julij 2022
Preureditev dela objekta Doma starejših občanov Ljubljana Šiška 1.968.718 31.12.2022
Pridobitev 10 službenih stanovanj Ministrstva za javno upravo 1.800.000 realizirano
Energetska sanacija Dom starejših občanov Ljubljana-Moste -Polje 1.800.000 avgust 2022
UKC Ljubljana - Energetska sanacija ZVD 1.750.080 1.12.2023
Energetska sanacija doma starejših občanov Moste Polje 1.748.252 december 2022
Rekonstrukcija Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad 1.631.489 30.06.2023
Prenova prostorov ARSO 1.600.000 01.04.2023
Nakup AVK opreme za sodišča 1.600.000 realizirano
Nakup zemljišča in gradnja nove bivalne enote v Ljubljani-Šmartno za Varstveno delovni center Tončke Hočevar 1.481.000 april 2023
Inštitut za novejšo zgodovino -umestitev v nove prostore 1.422.125 realizirano
Sanacija fasade in menjava oken na objektu Župančičeva 6, Ljubljana 1.300.000 31.12.2024
Nakup dveh robotov za protitumorna zdravila za Onkološki inštitut Ljubljana 1.199.021 realizirano
Nakup parnih sterilizatorjev za Lekarno v UKC Ljubljana 1.195.600 december 2022
Obnova endoskopirnic v UKC Ljubljana 1.157.780 realizirano
Rekonstrukcija in nadzidava dela Doma starejših občanov Fužine 1.130.206 31.12.2022
Ureditev prostorov Nacionalnega centra za slepe in slabovidne na Očesni kiniki UKC Ljubljana 1.083.981 december 2022
UKC Ljubljana - zamenjava avtoklavov 1.064.925 1.12.2022
Zavod RS za šolstvo - Obnova mansarde in kleti 1.038.265 2022
Mestna knjižnica Ljubljana (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge) 1.026.502 2020–2021
Ojačitev vozišča, cesta Trzin - Črnuče in odseka 0795 Trzin - Črnuče 1.018.430 realizirano
Izgradnja SE SALONIT ANHOVO 2 1.017.702 2022
Menjava oken na objektu Štefanova 1,3,5, Ljubljana 1.000.000 31.12.2023
Zamenjava ozvočenja v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma in prenova garderob 999.500 realizirano
Nabava CT naprave za Onkološki inštitut Ljubljana 979.917 realizirano
Posodobitev farme 908.272 30.06.2025
Rekonstrukcija mostu čez Savo v Tacnu 785.210 realizirano
Nakup medicinske opreme za COVID-19 za NLZOH 765.170 realizirano
Celovita prenova objekta Hacquetova 19 - Kmetijski inštitut Slovenije 728.847 31.12.2022
Inventariziranje (popisovanje), digitalizacija, digitalna hramba in spletna dostopnost zbirke Studia slovenica. 700.000 2021-2027
Projekt posodobitve proizvodnje-mešalnica Ljubljana; upravičenec: Jata Emona d.o.o. 609.332 1.02.2022
Sanacija ogrevalnega sistema v objektu Kotnikova 5, Ljubljana 600.000 31.12.2023
Ureditev regionalne ceste Šentvid – Vodice, skozi Šmartno 584.882 realizirano
Prostorska ureditev območja Roška, s čemer bo omogočena rešitev prostorske problematike UL ALUO, SŠOF in ŠDL na tem območju 512.748 31.01.2023
Ureditev objekta Šmartinska 152, Ljubljana 500.000 realizirano
Ureditev regionalne ceste Ljubljana (Šmartinska c.) - Šentjakob - padavinska kanalizacija 499.110 2022
Nakup medicinske opreme za COVID-19 za URI SOČA 483.524 realizirano
Nadgradnja sistem digitalnega poslovanja Ustavnega sodišča RS - E.USRS 481.900 2022-2026
Zagotovitev ustreznejših prostorskih in varnostnih pogojev za delovanje UL ALUO na lokacijah Dolenjska cesta 83 in Erjavčeva cesta 23 v Ljubljani 455.022 31.12.2022
Investicijsko vzdrževalna dela na posameznih zunanjih delih sodne stavbe na Tavčarjevi 9 447.000 2021-2022
Sanacija ogrevalno hladilnega sistema v objektu Šmartinska 55, Ljubljana 400.000 31.12.2022
Nakup parcele št. 447/7 Brinje I za uporabo objektov na Kardeljevi ploščadi 12 in 13 382.000 realizirano
Zamenjava vodovodnih cevi na ORL kliniki UKC Ljubljana 354.725 realizirano
Izvedba centralnega sistema pohlajevanja prostorov v objektu Trg OF 13, Ljubljana za potrebe Vrhovnega državnega tožilstva in Specializiranega državnega tožilstva 301.000 realizirano
Preureditev poslovnih prostorov MP/MF za Župančičevi 3 v Ljubljana 300.000 30.05.2022
Sofinanciranje operacije »The Slovenia Wonders - Čudesa Slovenije«. Rezultat operacije nov integralni turistični produkt. 272.170 realizirano
Nakup strežniške in sistemske opreme za NIJZ 269.498 realizirano
Izgradnja povezovalne avle Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana 267.105 realizirano
Vzpostavitev sodobnega sistema za e-izobraževanja in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju 205.474 2022-2026
Ograditev območja Policijske akademije Tacen 185.000 15.07.2022
Vzdrževalna dela poslovnih objektov v Vrtu vseh svetih na Plečnikovih Žalah 173.487 2021-2022
Digitalno inoviranje slovenske kulturne dediščine (Turizem Ljubljana) 167.625 realizirano
Obnova dveh dvigal in sanacija strehe na Specializiranem državnem tožilstvu RS, Trg OF 13 - sofinanciranje 160.000 2022
Energetska sanacija stavb Nacionalnega inštituta za Javno zdravje 150.771 1.12.2023
Projekt ureditve centralnega parkirišča v Policijski akademiji Tacen in sanacija zunanjega strelišča Policijske akademije 150.000 31.03.2023
Nakup parcele 386/25 Brinje I za uporabnike objektov Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 in ureditev parkirnih prostorov 144.018 realizirano
Izvedba pohlajevanja objekta Vodnikova 43 127.000 20.12.2021
Ograditev območja avtopoligona v Policijski akademiji Tacen 120.000 2022-2023
Ureditev prostorov za obravnavo in namestitev migrantov na Policijski postaji Vič 110.000 2022-2023
Konservatorsko-restavratorska obnova vrat in zidov na Vrhovnem sodišču RS ter izgradnja pristopne kontrole v 2. nadstropju Tavčarjeve ulice 9 108.000 realizirano
Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za Onkološki inštitut Ljubljana 103.874 realizirano
Sanacija balkonov na DOM3 v Policijska akademija Tacen 98.000 25.11.2022
Menjava zunanjega stavbnega pohištva na objektih v Policijski akademiji Tacen 95.000 31.08.2022
Projekt energetske sanacije objekta MNZ na Jeranovi ulici 14 85.500 28.02.2023
Izvedba gradbenih, obrtnih in instalacijskih del za ureditev prostorov v kletni etaži postaje prometne policije Ljubljana 85.000 realizirano
Izvedba prenove pohlajevalnega sistema v prostorih na Šubičevi ulici 2 – Državno odvetništvo in na Železni cesti 14 – Specializirano državno tožilstvo v Ljubljani 85.000 realizirano
Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za Psihiatrično kliniko Ljubljana 83.694 realizirano
Andragoški center Slovenije - nakup parkirnih mest 80.000 realizirano
Projekt energetske sanacije policijskega objekta Vodnikova 43 73.000 31.03.2023
Dokončanje meteorne kanalizacije na območju parkirišča Policijske akademije Tacen 70.000 24.10.2022
Sanacija strehe Doma duhovnih vaj v Ljubljani 67.159 2022
Sanacija fasade, strehe in strelovoda na Šubičeva 2, Ljubljana, kjer se nahaja Državno odvetništvo RS- sofinanciranje. 65.000 2022-2023
Zamenjava pralnih strojev v pralnici Doma starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik 55.205 31.05.2022
Sanacija tlaka v zvoniku, rekonstrukcija podlage konstrukcije zvonov, sanacija vidnega betona zvonika in sanacija poškodovanih stebrov predprostora vhoda v cerkev sv. Cirila in Metoda v župniji Ljubljana - Bežigrad 50.000 2021-2022
Izvedba obnovitveno - ureditvenih del v prostorih Državno tožilski svet na Trgu OF 13 in Okrajnega sodišča na Malem trgu 6 v Ljubljani 50.000 realizirano
Dobava in montaže opreme nove sejne sobe za Državno tožilski svet 46.000 2022
Nakup zobozdravstvenega aparata v Zdravstvenem domu za študente 40.610 realizirano
Cerkev sv. Urha v Zavogljem v župniji Sostro, obnova oltarjev in prižnice 40.000 2021-2022
Mislejev portal - zaščita kamnitega dela spomenika pred nadaljnjim propadanjem, restavriranje kamnitega portala, rekonstruiranje manjkajočih delov spomenika ter obnova in zaščita lesenih delov 38.987 2021-2022
Mestni trg 14 - Pod Trančo, dokumentiranje in digitaliziranje stenskih in stropnih poslikav 38.442 2021-2022
Obnova strehe na Okrajnem in Višjem sodišču v Ljubljani, Miklošičevi 8a 20.000 2023
Sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v župniji Ljubljana - Sv. Jakob 18.000 2021-2022
Ohranjanje ljubiteljskega gledališča in virov (Šentjakobsko Gledališče Ljubljana) 15.070 2021
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ljubljana (skupaj z drugimi sodišči) 3.974 realizirano
Vpis Plečnikove dediščine v Ljubljani na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 2020-2023 za zagotovitve začasne pomoči malim in srednjim podjetjem za učinkovit odziv na javnozdravstveno krizo COVID-19 60 milijonov
COVID19 - Energetska sanacija stavbe UKC Hospital 49,8 milijona
COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije 40,6 milijona
NPO COVID19 - Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije 33,4 milijona
Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni 20 milijonov
ReactEU - Nakup informacijsko komunikacijske tehnologije za vzgojno izobraževalne zavode 13,6 milijona
Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste - ureditev kolesarske poti 11,5 milijona
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 7.964.950
EU React - Projekt Varovanje inovacijskega potenciala 7.000.000
COVID19 - Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva 6.000.000
Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva 5.563.204
COVID19 Ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana 5.101.863
Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine - program ZERO500 5.000.000
COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana 4.500.000
Sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 4.190.914
COVID19 - Dodatna podporna IKT infrastruktura za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa 4.000.000
Promocija slovenske literature na mednarodnih trgih s projektom Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini 3.289.950
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 2.477.903
Projekt komunalne opreme gradbenih parcel načrtovanih objektov v Ekonomsko-poslovni coni Zalog 2.408.537
Tržaška cesta - Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem Kohezijskega sklada 1.616.772
COVID19 - Informacijska podpora naročanju na cepljenje na primarni ravni 1.450.000
Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste v 4-pasovnico med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico vključno z ureditvijo peš in kolesarskih površin 1.376.708
COVID19 - Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev v času epidemije in zmanjševanje njenih posledic 1.178.789
Energetska prenova stavbe Negovalna bolnišnica Ljubljana 1.000.006
Vzpostavitev platforme za napovedovanje kompetenc 800.000
Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo 698.327
Celovita energetska prenova Objekta 14 v vojašnici BAČ 627.065
Projekt "Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji - PONI" za zagon novih podjetji in nova delovna mesta 582.036
Promocija poklicnega izobraževanja 2021-2022 560.000
Energetska sanacija Doma starejših občanov Ljubljana - Moste - Polje 535.725
Zagotovitev primernih pogojev za delovanje Nacionalnega centra celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih ter zagotoviti varnost, povečati dostopnost in izboljšati kakovost programa celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih, ki se izvaja na Očesni kliniki UKC Ljubljana 518.787
Prenova obstoječega naselja Cesta španskih borcev in zagotovitev ustreznejših pogojev bivanja javnim najemnikom 432.230
Sofinanciranje projektov socialnih partnerjev s ciljem krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik na trgu dela in vseživljenjskim učenjem 395.550
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 384.966
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 340.200
COVID19 - Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva – zagotovitev modularnih pisarn za potrebe epidemiološke službe NIJZ 340.000
Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti 319.703
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 315.390
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj UVC System Manufacturing 300.000
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj razpršilca dezinfekcijskih sredstev za komercialno uporabo 207.041
Spodbude za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021 – 2023 202.727
Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu 199.995
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: OncologyOne - Napreden sistem za upravljanje onkologije 199.975
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj celostne sistemske rešitev za spremljanje rizičnih skupin pacientov na daljavo s pomočjo telemedicinske tehnologije, diagnostike, umetne inteligence in pametnega shranjevanja podatkov 199.967
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj storitve hitrega testa na osnovi sline za detekcijo okužbe z COVID-19 in za spremljanje učinkovitosti cepljenja proti COVID-19 189.529
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Microbium Pametni protokol 4.0 za ponudnike UV naprav 151.053
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 150.969
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Povečanje kapacitete visoko čistega vodikovega peroksida za potrebe COVID-19 124.000
Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije 113.005
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: BiocideQC avtomatizirana naprava za testiranje učinkovitosti biocidnih sredstev 83.960
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 29.091
Dvig digitalne kompetentnosti 1.560.000
Celovita energetska prenova stavb NIJZ (CE Ljubljana, OE Celje, OE Murska Sobota) 882.426
Sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« pogodbe v pripravi (skupno 17,3 milijona evrov za Slovenijo)
Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije pogodba v pripravi (skupno 5.000.000 evrov za Slovenijo)

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.