Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Mestni občini Ljubljana

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja proge Ivančna Gorica-Grosuplje-Ljubljana -1.etapa (DPN) 549,9 milijona v pripravi
Ukrepi na železniškem območju ljubljanskih postaj 546,5 milijona 2027
Nadgradnja proge Lj. Šiška-Kamnik Graben - 1.etapa (DPN) 243,7 milijona v pripravi
Izgradnja nove sodne stavbe v Ljubljani 180 milijonov 2024-2026
Projekt ureditev Diagnostično terapevtskega servisa (1., 2. in 3. faza) v UKC Ljubljana 110,9 milijona december 2022
Nadgradnja železniške postaje Ljubljana 110 milijonov 2022-2025
Dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana 106,5 milijona 1.01.2026
Projekt ureditev Diagnostično terapevtskega servisa (4. in 5. faza) v UKC Ljubljana 83 milijonov december 2024
Izgradnja novega Zavoda za prestajanje kazni zapora Dobrunje/Ljubljana 68,5 milijona 2022-2025
Nadgradnja železniške proge Ljubljana-Brezovica 67 milijonov november 2022
Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani - projekt Kampus Vrazov trg (novogradnja) 64,2 milijona 31.12.2025
Izgradnja poslovne stavbe Parmova 33, Ljubljana 62 milijonov 31.12.2026
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani (novogradnja) 57,3 milijona 31.12.2025
Energetska sanacija Glavne stavbe – Hospital UKC Ljubljana 49,9 milijona december 2023
Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice (povečanje vrednosti projekta) 49,5 milijona 31.12.2023
Izgradnja objekta ALUO Univerze v Ljubljani na Roški 34,7 milijona 31.12.2028
Izgradnja Centra znanosti 30,9 milijona 31.12.2023
Univerzitetna knjižnica v Ljubljani: financirane vse aktivnosti glede reševanja prostorske problematike NUK od leta 2001 dalje, projekt je odprt za izvedbo aktivnosti do pričetka gradnje NUK II 30,7 milijona 31.12.2024
Izgradnja objekta Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za bilogijo - 1. faza 28,5 milijona 31.12.2023
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani - prenova stavbe Kazina na Kongresnem trgu 1 v Ljubljani z izgradnjo prizidka za potrebe izvajanja študijskih programov. 28,2 milijona 31.12.2026
Novogradnja srednje šole za oblikovanje Ljubljana 22,2 milijona 2021-2026
Nakup stavbe na Trubarjevi 3 ter ureditev prostorov na Aškerčevi cesti 5 za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za delovanje AGRFT - Univerze v Ljubljani 21,9 milijona 31.12.2021
Razširitev Celovške ceste v Šentvidu v štiripasovnico 17,3 milijona projekt v pripravi
Nabava medicinske opreme za UKC Ljubljana 17,2 milijona realizirano
Novogradnja Gimnazije Šentvid in telovadnice pri Osnovne šole Šentvid 16,5 milijona 2022-2026
Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana 14,5 milijona november 2023
Prometna ureditev Črnovaške ceste in Ižanske ceste 14,4 milijona v pripravi
Projekt ureditve galerije Cukrarna 13,5 milijona 31.12.2021
Projekt nov Logistični center Letališka 12,9 milijona 2022-2025
Projekt nov center za Specialno enoto policije Šentvid 11,6 milijona 2022-2025
Celovita energetska prenova objektov MOL (EOL-3) 2021 10,1 milijona v izvajanju
Energetska sanacija dveh stavb URI SOČA 8.813.101 1.11.2023
Prenova Dunajska 104 in Kardeljeva ploščad 1 8.012.289 31.12.2025
Aktivna protihrupna zaščita Lj. Polje in Lj. Zalog 7.000.000 marec 2022
Energetska prenova javnih objektov v lasti MOL (EOL-3) 6.654.176 v izvajanju
Energetska sanacija sedmih stavb UKC Ljubljana 6.544.945 avgust 2023
Projekt nove Policijsko postaje Ljubljana-Center 6.500.000 2022-2027
Nadgradnja in obnova objektov Doma starejših občanov Ljubljana Vič – Rudnik, enota Kolezija 6.333.462 30.06.2023
Prenova in ureditev stavbe ZVD v UKC Ljubljana za potrebe epidemije COVID19 z 11 posteljami in mikrobiološkega laboratorija 6.002.191 1.11.2023
Rekonstrukcija in energetska sanacija objekta stavbe Trgovske šole Ljubljana
5.659.318 2022-2026
Ureditev prostorov za Upravno enoto Ljubljana v objektu Linhartova 13 5.400.000 realizirano
Ureditev ekonomsko poslovne cone Zalog 5.271.449 31.12.2023
Vzpostavitev dispečerskega centra zdravstva v UKC Ljubljana 5.060.062 december 2022
Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice v Ljubljani 4.500.000 december 2023
Izvedba ureditve pohlajevanja prostorov na sodni stavbi na Tavčarjevi 9 4.300.000 2024-2025
Ureditev oddelka za COVID-19 bolnike v objektu Diagnostično terapevtskega servisa sever v UKC Ljubljana 4.218.708 realizirano
2. faza obnove OŠ Riharda jakopiča 3.716.000 2021-2022
Požarna sanacija Onkološkega inštituta Ljubljana 3.708.190 december 2022
Izgradnja nadomestnega objekta Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana 3.692.243 realizirano
Energetska sanacija objektov Dijaškega doma Vič 3.396.768 2022-2023
Energetska prenova stavbe Negovalna bolnišnica Ljubljana 3.300.000 december 2022
Sanacija notranjega strelišča v Policijska akademija Tacen 3.200.000 30.06.2023
Projekt nove Policijske postaje Ljubljana Polje 3.100.000 2022-2025
Policijska postaja Bežigrad - rekonstrukcija, dozidava in delna sprememba namembnosti 3.000.000 30.10.2023
Dozidava in rekonstrukcija Gimnazije Bežigrad 2.900.000 2022-2023
Rekonstrukcija in energetska prenova dela objekta Srednja šola tehniških strok Šiška 2.847.604 2021-2023
Ureditev Enote za intenzivno nego in terapijo novorojencev Ginekološke klinike UKC Ljubljana 2.252.093 realizirano
Nakup medicinske opreme za COVID-19 za Onkološki inštitut Ljubljana 2.217.579 december 2021
Energetska sanacija Negovalne bolnišnice v Ljubljani 2.146.355 julij 2022
Ureditev Katatrskega laboratorija Kliničnega oddelka za kardiologijo Interne klinike na UKC Ljubljana 1.895.400 december 2023
Pridobitev 10 službenih stanovanj Ministrstva za javno upravo 1.800.000 realizirano
Energetska sanacija Dom starejših občanov Ljubljana-Moste -Polje 1.800.000 avgust 2022
Energetska sanacija objekta ZVD v UKC LJ 1.750.079 1.12.2023
Letališka cesta - urejanje kolesarskih površin in površin za pešce 1.720.885 v izvajanju
Energetska prenova stavbe Srednja zdravstvena šola Ljubljana 1.709.285 december 2022
Rekonstrukcija Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad 1.631.489 30.06.2023
Nakup AVK opreme za okrožna in okrajna sodišča 1.600.000 realizirano
Prenova prostorov ARSO 1.600.000 31.12.2022
Ureditev kolesarske mreže MOL s sofinanciranjem ESRR (CTN) na območju Dunajske ceste 1.550.839 v izvajanju
Energetska sanacija stavb Nacionalnega inštituta za Javno zdravje 1.500.000 1.12.2023
Inštitut za novejšo zgodovino -umestitev v nove prostore 1.422.125 realizirano
Nakup zemljišča in gradnja nove bivalne enote v Ljubljani-Šmartno za Varstveno delovni center Tončke Hočevar 1.200.000 april 2023
Nakup dveh robotov za protitumorna zdravila za Onkološki inštitut Ljubljana 1.199.021 realizirano
Celostna ureditev Poljanske ceste (CTN) 1.196.824 realizirano
Nakup parnih sterilizatorjev za Lekarno v UKC Ljubljana 1.195.600 december 2022
Ureditev kolesarske mreže MOL s sofinanciranjem ESRR (CTN) na Vodnikovi cesti 1.177.542 realizirano
Obnova endoskopirnic v UKC Ljubljana 1.157.780 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 - srednja Sava 1.135.350 realizirano
Ureditev prostorov Nacionalnega centra a slepe in slabovidne na Očesni kiniki UKC Ljubljana 1.030.622 maj 2022
Ureditev kolesarske mreže MOL s sofinanciranjem ESRR (CTN) na Drenikovi cesti 1.025.366 realizirano
Ojačitev vozišča, cesta Trzin - Črnuče in odseka 0795 Trzin - Črnuče 1.018.430 realizirano
Menjava oken na objektu Štefanova 1,3,5, Ljubljana 1.000.000 31.12.2023
Zamenjava ozvočenja v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma in prenova garderob 999.500 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukturena območju porečja Srednje Save (avg. 2016, dec. 2017, nov. 2017) za leto 2021 985.000 realizirano
Nabava CT naprave za Onkološki inštitut Ljubljana 979.917 realizirano
Ureditev kolesarskih in peš površin na Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Cesto v Mestni log 920.270 v pripravi
Rekonstrukcija mostu čez Savo v Tacnu 785.210 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav 2019 - srednja Sava 774.000 realizirano
Nakup medicinske opreme za COVID-19 za NLZOH 765.170 december 2021
Celovita prenova objekta Hacquetova 19 - Kmetijski inštitut Slovenije 743.846 31.12.2022
Inventariziranje (popisovanje), digitalizacija, digitalna hramba in spletna dostopnost zbirke Studia slovenica. 700.000 2021-2027
Energetska sanacija doma starejših občanov Moste Polje 630.000 december 2022
Projekt posodobitve proizvodnje-mešalnica Ljubljana; upravičenec: Jata Emona d.o.o. 609.332 1.02.2022
Sanacija ogrevalnega sistema v objektu Kotnikova 5, Ljubljana 600.000 31.12.2022
Ureditev regionalne ceste Šentvid – Vodice, skozi Šmartno 584.882 realizirano
Prenova obstoječega naselja Cesta španskih borcev 540.287 31.08.2023
Sofinanciranje investiranja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, Better - Digitalna Zdravstvena Platforma 536.475 31.08.2023
Nakup medicinske opreme za COVID-19 za URI SOČA 502.642 december 2021
Ureditev objekta Šmartinska 152, Ljubljana 500.000 realizirano
Adaptacija bivše menze na Kotnikovi 5, Ljubljana 500.000 31.12.2022
Ureditev regionalne ceste Ljubljana (Šmartinska c.) - Šentjakob 499.110 2022
Prostorska ureditev območja Roška, s čemer bo omogočena rešitev prostorske problematike UL ALUO, SŠOF in ŠDL na tem območju 456.772 31.01.2023
Zagotovitev ustreznejših prostorskih in varnostnih pogojev za delovanje UL ALUO na lokacijah Dolenjska cesta 83 in Erjavčeva cesta 23 v Ljubljani 455.022 31.12.2022
Sanacija ogrevalno hladilnega sistema v objektu Šmartinska 55, Ljubljana 400.000 31.12.2022
Nakup parcele št. 447/7 Brinje I za uporabo objektov na Kardeljevi ploščadi 12 in 13 383.223 realizirano
Nakup parcele 386/25 Brinje I za uporabnike objektov Dunajska cesta 104 in Kardeljeva ploščad 1 in ureditev parkirnih prostorov 358.531 31.12.2021
Zamenjava vodovodnih cevi na ORL kliniki UKC Ljubljana 354.725 realizirano
Izvedba centralnega sistema pohlajevanja prostorov v objektu Trg OF 13, Ljubljana za potrebe Vrhovnega državnega tožilstva in Specializiranega državnega tožilstva 301.000 realizirano
Nakup strežniške in sistemske opreme za NIJZ 269.498 realizirano
Izgradnja povezovalne avle Srednje vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana 267.105 realizirano
Energetska sanacija stanovanjskega objekta Kotnikova 6a in 6B 254.000 realizirano
Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za Onkološki inštitut Ljubljana 191.044 december 2021
Sofinanciranje operacije »The Slovenia Wonders - Čudesa Slovenije«. Rezultat operacije nov integralni turistični produkt. 190.517 realizirano
Ograditev območja Policijske akademije Tacen 185.000 15.07.2022
Vzdrževalna dela poslovnih objektov v Vrtu vseh svetih na Plečnikovih Žalah 173.487 2021-2022
Digitalno inoviranje slovenske kulturne dediščine (Turizem Ljubljana) 167.625 realizirano
Projekt ureditve centralnega parkirišča v Policijski akademiji Tacen in sanacija zunanjega strelišča Policijske akademije 150.000 31.03.2023
Izvedba pohlajevanja objekta Vodnikova 43 127.000 20.12.2021
Ograditev območja avtopoligona v Policijski akademiji Tacen 120.000 20.09.2022
Ureditev prostorov za obravnavo in namestitev migrantov na Policijski postaji Vič 110.000 30.08.2022
Konservatorsko-restavratorska obnova vrat in zidov na Vrhovnem sodišču RS ter izgradnja pristopne kontrole v 2. nadstropju Tavčarjeve ulice 9 108.000 realizirano
Investicijsko vzdrževalna dela na posameznih zunanjih delih sodne stavbe na Tavčarjevi 9 108.000 2022
Sanacija balkonov na DOM3 v Policijska akademija Tacen 98.000 25.11.2022
Menjava zunanjega stavbnega pohištva na objektih v Policijski akademiji Tacen 95.000 31.08.2022
Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za Psihiatrično kliniko Ljubljana 91.008 december 2021
Nakup osebne varovalne opreme za COVID-19 za URI SOČA 91.008 december 2021
Zamenjava azbestne strehe skladišča 1 na Vodovodni 93a 89.000 realizirano
Projekt energetske sanacije objekta MNZ na Jeranovi ulici 14 85.500 28.02.2023
Izvedba gradbenih, obrtnih in instalacijskih del za ureditev prostorov v kletni etaži postaje prometne policije Ljubljana 85.000 realizirano
Izvedba prenove pohlajevalnega sistema v prostorih na Šubičevi ulici 2 – Državno odvetništvo in na Železni cesti 14 – Specializirano državno tožilstvo v Ljubljani 85.000 realizirano
Andragoški center Slovenije - nakup parkirnih mest 80.000 realizirano
Projekt energetske sanacije policijskega objekta Vodnikova 43 73.000 31.03.2023
Dokončanje meteorne kanalizacije na območju parkirišča Policijske akademije Tacen 70.000 24.10.2022
Izvedba obnovitveno - ureditvenih del v prostorih Državno tožilski svet na Trgu OF 13 in Okrajnega sodišča na Malem trgu 6 v Ljubljani 50.000 v pripravi
Sanacija fasade na Šubičeva 2, Ljubljana, kjer se nahaja Državno odvetništvo RS- sofinanciranje. 50.000 2022-2023
Sanacija tlaka v zvoniku, rekonstrukcija podlage konstrukcije zvonov, sanacija vidnega betona zvonika in sanacija poškodovanih stebrov predprostora vhoda v cerkev sv. Cirila in Metoda v župniji Ljubljana - Bežigrad 50.000 2021-2022
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ljubljana (skupaj z drugimi sodišči) 43.708 realizirano
Dobava in montaže opreme nove sejne sobe za Državno tožilski svet 40.000 realizirano
Cerkev sv. Urha v Zavogljem v župniji Sostro, obnova oltarjev in prižnice 40.000 2021-2022
Mislejev portal - zaščita kamnitega dela spomenika pred nadaljnjim propadanjem, restavriranje kamnitega portala, rekonstruiranje manjkajočih delov spomenika ter obnova in zaščita lesenih delov 38.987 2021-2022
Mestni trg 14 - Pod Trančo, dokumentiranje in digitaliziranje stenskih in stropnih poslikav 38.442 2021-2022
Obnova strehe na Okrajnem in Višjem sodišču v Ljubljani, Miklošičevi 8a 20.000 2023
Obnova dveh dvigal na Specializiranem državnem tožilstvu RS, Trg OF 13 20.000 2022
Sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v župniji Ljubljana - Sv. Jakob 18.000 2021-2022
Ureditev kolesarske mreže v MOL - Tržaška cesta v izvajanju
Vpis Plečnikove dediščine v Ljubljani na UNESCO seznam svetovne kulturne in naravne dediščine
Vrednost vseh projektov 2,9 milijarde

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Finančni instrumenti za omilitev posledic ekonomske krize zaradi epidemije COVID-19 za obdobje 2020-2023 za zagotovitve začasne pomoči malim in srednjim podjetjem za učinkovit odziv na javnozdravstveno krizo COVID-19 60 milijonov
COVID19 - Energetska sanacija stavbe UKC Hospital 49,8 milijona
COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije 40,6 milijona
NPO COVID19 - Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije 33,4 milijona
Zagotavljanje ustrezne opreme za izvajanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči ob poplavah na državni, regionalni in lokalni ravni 20 milijonov
ReactEU - Nakup informacijsko komunikacijske tehnologije za vzgojno izobraževalne zavode 13,6 milijona
COVID 19 - Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 7.964.950
EU React - Projekt Varovanje inovacijskega potenciala 7.000.000
COVID19 - Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva 6.000.000
Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva 5.563.204
Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine - program ZERO500 5.000.000
COVID19 – Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet Negovalne bolnišnice Ljubljana 4.500.000
Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občine v letih 2021, 2022 in 2023 4.190.914
COVID19 - Dodatna podporna IKT infrastruktura za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa 4.000.000
Promocija slovenske literature na mednarodnih trgih s projektom Slovenija, osrednja gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu - model trajnega uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v tujini 3.289.950
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 2.477.903
Projekt komunalne opreme gradbenih parcel načrtovanih objektov v Ekonomsko-poslovni coni Zalog 2.408.537
Tržaška cesta - Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem Kohezijskega sklada 1.616.772
COVID19 - Informacijska podpora naročanju na cepljenje na primarni ravni 1.450.000
Rekonstrukcija in razširitev Letališke ceste v 4-pasovnico med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico vključno z ureditvijo peš in kolesarskih površin 1.376.708
COVID19 - Pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev v času epidemije in zmanjševanje njenih posledic 1.178.789
Energetska prenova stavbe Negovalna bolnišnica Ljubljana 1.000.006
Vzpostavitev platforme za napovedovanje kompetenc 800.000
ZGODNJA POKLICNA IN ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA V
PROCESU VRAČANJA NA DELO
698.327
Celovita energetska prenova Objekta 14 v vojašnici BAČ 627.065
PODJETNO NAD IZZIVE V LJUBLJANSKI URBANI REGIJI – PONI LUR Projekt "Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji - PONI" za zagon novih podjetji in nova delovna mesta 582.036
Promocija poklicnega izobraževanja 2021-2022 560.000
Energetska sanacija Doma starejših občanov Ljubljana - Moste - Polje 535.725
Zagotovitev primernih pogojev za delovanje Nacionalnega centra celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih ter zagotoviti varnost, povečati dostopnost in izboljšati kakovost programa celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih, ki se izvaja na Očesni kliniki UKC Ljubljana 518.787
Prenova obstoječega naselja Cesta španskih borcev in zagotovitev ustreznejših pogojev bivanja javnim najemnikom 432.230
Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev s ciljem krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik na trgu dela in vseživljenskim učenjem 395.550
Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 384.966
Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 340.200
COVID19 - Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva – zagotovitev modularnih pisarn za potrebe epidemiološke službe NIJZ 340.000
Izboljšanje dostopnosti blaga in storitev za invalide z Evropsko kartico ugodnosti 319.703
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 315.390
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj UVC System Manufacturing 300.000
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj razpršilca dezinfekcijskih sredstev za komercialno uporabo 207.041
Javni razpis za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2021 – 2023 202.727
PROMOCIJA AKTIVNOSTI ZA PREPREČEVANJE KOSTNO-MIŠIČNIH OBOLENJ IN PSIHOSOCIALNIH TVEGANJ PRI DELU 199.995
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: OncologyOne - Napreden sistem za upravljanje onkologije 199.975
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj celostne sistemske rešitev za spremljanje rizičnih skupin pacientov na daljvo s pomočjo telemedicinske tehnologije, diagnostike, umetne inteligence in pametnega shranjevanja podatkov 199.967
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Razvoj storitve hitrega testa na osnovi sline za detekcijo okužbe z COVID-19 in za spremljanje učinkovitosti cepljenja proti COVID-19 189.529
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Microbium Pametni protokol 4.0 za ponudnike UV naprav 151.053
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 150.969
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Povečanje kapacitete visoko čistega vodikovega peroksida za potrebe COVID-19 124.000
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije 113.005
Javni razpis »Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: BiocideQC avtomatizirana naprava za testiranje učinkovitosti biocidnih sredstev 83.960
Javni razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva 29.091
Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5« pogodbe v pripravi (skupno 17.343.394 evrov za Slovenijo)
Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije pogodba v pripravi (skupni 5.000.000 evrov za Slovenijo)
Vrednost vseh projektov 285,4 milijona

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.