Skoči do osrednje vsebine

Projekti v Občini Kostanjevica na Krki

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki 9.092.285 31.12.2023
Danube Floodplain - Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov 287.810 realizirano
Obnova lesenega mostu na južni strani otoka v Občini Kostanjevica na Krki 200.000 2021-2022
Uvedba Krpan - Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 176.600 30.09.2023
Konservatorsko-restavratorski posegi na kipu v parku Forma viva: Eisaku Tanaka, Japonski festival, 1961, Galerija Božidar Jakac 35.310 2021-2022
Vrednost vseh projektov 9.792.005

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev EU v evrih
Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki 1.990.943

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je vsota pridobljenih EU sredstev za projekte, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.