Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Kolesarska povezava Krško-Kostanjevica na Krki

6.726.459 2023
Danube Floodplain - Zmanjševanje poplavne ogroženosti z obnovo naravnih poplavnih območij vzdolž Donave in pritokov 278.810 realizirano
Obnova lesenega mostu na južni strani otoka v Občini Kostanjevica na Krki 200.000 2021-2022
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 176.600 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 176.600 30.09.2023
Konservatorsko-restavratorski posegi na kipu v parku Forma viva: Eisaku Tanaka, Japonski festival, 1961, Galerija Božidar Jakac 35.310 2021-2022

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Ukrepi za zmanjševanje poplavne ogroženosti Kostanjevice na Krki 1.990.943

Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.