Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Rekonstrukcija regionalne ceste Žaga - Kobarid od km 11,280 do km 11,920 8.504.417 2023
Popotresna obnova - potres 2004 (obdobje 2020-2022) 6.900.000 30.12.2022
Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku 3.689.250 30.11.2022
Rekonstrukcija ceste Livek - Livške Ravni -1. in 2.faza 2.910.417 realizirano
Rekonstrukcija ceste Staro selo - Breginj 1.720.270 realizirano
Ureditev ceste od Napoleonovega mostu do kampa Lazar od km 0,000 do km 0,900 1.483.795 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Soče (dec. 2017, okt. 2018, febr. 2019) za leto 2021 1.196.100 realizirano
Rekonstrukcija ceste Borjana - Robidišče 760.287 realizirano
Sanacija plazu na lokalni cesti Ladra-Krn-planina Kuhinja 157.079 realizirano
Čiščenje prodnih zadrževalnikov ter sanacija pregrad nas vasjo Ladra na plazu velikega obsega Strug 94.363 realizirano
Sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami oktobra 2018 in februarja 2019 75.392 realizirano
Notranja in zunanja obnova hiše Rozalija-faza 2, Robidišče 15.575 2021-2022
Obnova znamenja na Šarfovi ulici v Kobaridu 8.950 2021-2022
Zamenjava strešne kritine in sanacija poškodb hiše Vida v Breginju 5.500 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Izgradnja kolesarske povezave Robič-Kobarid-Most na Soči-Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska Bistrica-Jelšane, odsek Tolmin-Modrej 2.080.336
»Razvojno - raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19«: Linija za izdelavo aspiracijskih katetrov 614.010
Spodbude za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih in za ohranitev ter ustvarjanje novih delovnih mest 280.000
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 37.800
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999
Sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije pogodba v pripravi (skupno 5.000.000 evrov za Slovenijo)
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih pogodba v pripravi (skupno 2.000.000 evrov za Slovenijo)

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.