Skoči do osrednje vsebine

Projekt Vrednost v evrih Čas izvedbe
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave 3.400.000 realizirano
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2019 - Drava 540.500 realizirano
Rekonstrukcija mostu čez potok pri Dornavi 496.052 2022
Ureditev učilnic na podstrešju Osnovne šole Juršinci 475.000 2022
Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – Drava 452.100 realizirano
Gradnja obvozne ceste ob mostu čez Branico v Grlincih 92.555 2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Vrednost vseh projektov 9.819.465

Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Vrednost vseh projektov za posamezno občino je seštevek vrednosti projektov, tudi tistih, ki se lahko izvajajo v več občinah.