Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig 43,8 milijona 2022-2025
Obnovitev mokrotnih habitatov in infrastrukture za interpretacijo ohranjanja narave in kulturne dediščine na Ljubljanskem barju 4.126.451 realizirano
Gradnja prizidka k vrtcu 844.000 2022-2023
Ureditev državne ceste R3-642m odsek 1360  698.425 v pripravi
Preureditev prostorov v enoti Češnja CUDV Draga na Igu 518.775 31.12.2022
Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju 438.000 2019–2022
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Dom starejših Ig - koncesija za 150 postelj 31.12.2023

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 70.000

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.