Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 13 - konzorcij Laško
1.258.600 30.09.2023
Nadomestna gradnja objektov čez Dobjanski potok na cesti R2-424 v Loki 711.539 realizirano
Opremljanje industrijske cone Dobje 557.077 realizirano
Sanacija vozišča na cesti Dežno-Črnolica, od km 4,825 do km 5,100, od km 5,775 do 5,895 in od km 6,045 do km 6,380 96.970 realizirano
Odprava posledic poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest...) zaradi Neurja s poplavami 7.julija 2019 44.397 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Ureditev pripadajoče prometne, vodne in energetske infrastrukture v Industrijski coni Dobje 202.500

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.