Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Začasno napajanje panela EE106PNLM934 (IDDS)

16. 10. 2019

1

ZM št. 19-45 namenjena ohranitvi gretja koncentrata nastalega pri predelavi tekočega rad. odpada med planiranim izklopom MCCD223 zaradi vzdrževalnih del.
Zamrzovanje CC cevovoda (proga A in B) na AB94 za potrebe vgradnje novega CC cevovoda za hlajenje ARHR črpalke

15. 10. 2019

1

Postavitev delovnega odra na polarnem dvigalu za izvedbo aktivnosti na ventilih VA-56500 in VA-56502

15. 10. 2019

1

Tipka za premostitev FHSCFB01 zobniškega končnega stikala GS33 v času vnosa goriva

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-41 namenjena instalaciji tipke za premostitev stikala GS33 v času vnosa goriva v reaktor z namenom zmanjšanja možnosti poškodb ljudi in gorivnih elementov.
Začasno napajanje opreme za navarjanje crossunder cevovodov po 1145-MS-L

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-43 namenjena zagotovitvi napajanja dveh razdelilnih panelov (iz TP4) in kompresorja (iz TP6) v času RE19 za navarjanje crossunder cevovodov.
Blokiranje FCV6884 in FCV6900 v odprto pozicijo ob vklopu 125VDC proge A

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-26 namenjena zagotovitvi prepihovanja prostoru kontrolne točke v času izklopa 125 VDC proge A v času RE19.
Alternativno vzdrževanje tlaka v FP sistemu v času zamenjave FB ventilov v TB zgradbi v RE19

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-29 namenjena ureditvi povezave Jockey črpalke na zunanji hydrant H-8 med RE19.
Začasno napajanje SF pmp #2 v času izklopa MD2

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-20 namenjena Zagotovitvi začasnega napajanja SF pmp #2 v času izklopa MD2, preko začasnega kabla, ki se napaja iz LD11/3BCBK (proge A).
Začasno napajanje VA441FAN01B v času izklopa MCCD221 in
MD2

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-16 namenjena začasnemu preklopu napajanja VA441FAN-01B na 100A odklopnik MCCD123/10AR- CBK, ki napaja SAME vtičnico z možnostjo napajanja iz DG1.
Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ101

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-13 namenjena zagotovitvi napajanja porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211, s premestitvijo odklopnika DC101PNLJ101/1C-CKB iz celice 1C v calico 3A in uporabo trajno položenega kabla med obema celicama.
Zamenjava transformatorja T3 in regulatorja napetosti T3 - pripravljalna dela izvedba gradbenih del

15. 10. 2019

1

Pripravljalna dela za izvedbo gradbenih del za mod. 1095- XR-L: ureditev temelja z lovilno skledo in jamo za rezervni transformator T3.
Začasno napajanje omare LS100PNLK03B (razsvetljava CB107) iz LS100PNLK01A v času izklopa MCCD221 in MD2

14. 10. 2019

1

ZM št. 19-17 namenjena zagotovitvi zadostne razsvetljave v času izklopa MCCD221 in MD2 z zagotovitvijo začasnega napajanja omare LS100PNLK03B iz omare LS100PNLK01A.
Začasno napajanje podvodne razsvetljave FHB v času izklopa MCCD222 in MD2

13. 10. 2019

1

ZM št. 19-19 namenjena zagotovitvi začasnega napajanja podvodne razsvetljave iz elect. omare remontnega napajanja EE106PNLN948-F7 (TP7).
Začasno napajanje dvigala nad bazenom v FHB v času izklopa
MCCD222 in MD2

12. 10. 2019

1

ZM št. 19-18 namenjena zagotovitvi napajanja dvigala nad SFP med planiranim izklopom MCCD222 in MD2 iz elekt. omare remontnega napajanja, ki se napaja iz trans. postaje TP7.
Postavitev in odstranitev kontejnerjev na platoju IB-100 za izvedbo kemičnega čiščenja (CC), sludge lancing-a (SL) in inner bundle lansinga (IBL) v R19

10. 10. 2019

1

PLS document revizija 31

10. 10. 2019

1

Revizija PLS (Precautions, Limitations and Setpoints) za obratovalni cikel 31, zaradi spremembe pozicije ARO na 228 korakov.
Zagotovitev delovanja ventilatorjev VA441FAN-01A in 02A v času izvedbe modifikacije 1203-SG-L

10. 10. 2019

1

ZM št. 19-32 namenjena zagotovitvi breznapetostnega stanja v omari sekv. kabineta CB103RCKK202 in hkratnega delovanja ventilacijskih enot VA441FAN-01A in 02A.
Začasno električno napajanje panela EE106PNLG902 (FP flushing system control panel)

10. 10. 2019

1

ZM št. 19-30 namenjena napajanju panela v času planiranih dela na zbiralki, da se omogoči delovanje FP črpalk, ki vzdržujejo tlak v FP sistemu.
Izvedba kemičnega čiščenja uparjalnikov v RE19

10. 10. 2019

1

ZM št. 19-05 namenjena izvedbi kemičnega čiščenja uparjalnikov med RE19, ki se izvede z namenom učinkovitega odstranjevanja trdih usedlin, ki so se nabrale na cevni plošči uparjalnikov.
Dreniranje puščanja tesnilnega sedeža RCP črpalk

09. 10. 2019

1

ZM št. 19-42 namenjena drenacija puščanja reaktorskega hladila med vgradnjo mod. 1210-RC-L med RE19.