Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Sprememba sekcije USAR 3A na strani 3A-28

11. 11. 2019

2

S spremembo je v USAR poglavje 3A dodana oznaka revizije 0 za RG 1.52, ker je ta bila uporabljena za projektiranje sistema za zaščito zadrževalnega hrama. Dodana pa je tudi navedba nadzorne zahteve NEK STS, ki je v skladu z revizijo 3 RG 1.52.
Vgradnja požarnih javljalcev v mobilne Diesel agregate in mobilni transformator

08. 11. 2019

1

S spremembo se vgradijo požarni javljalci v mobilne diesel agregate in mobilni transformator. V vsak prostor agregata oz. transformatorja se vgradi po vsaj 1 termični javljalnik na stropu in po 1 ročni javljalnik na dostopnem mestu zunaj kontejnerja.
Sanacija puščanja na čepu izza ventila 20507

08. 11. 2019

1

ZM št. 19-48 namenjena začasni sanaciji puščanja čepa izza ventila 20507. Okoli čepa se je zavarila posoda s 3/8" dranažnim priključkom. Trajna sanacija načrtovana v RE21.
Sanacija puščanja pare na ventilu 20508 z objemno posodo

08. 11. 2019

1

ZM št. 19-47 namenjena začasni sanciji puščanja ventila 20508, ki prepušča tudi v zaprti poziciji.
Vgradnja tlačnih indikatorjev na linije hladilne vode tesnil FW črpalke No.1

07. 11. 2019

1

ZM št. 19-46 namenjena vgradnji opreme z namenom verifikacije pretoka hladilne vode skozi tesnila FW črpalke št. 1
1029-RH-L, Krško RCS and CNT Alternative Cooling Design OL30 & RE19 Partial Installation (1029-RH-L Part 2)

30. 10. 2019

1

S spremembo se instalira del opreme za ARHR system.
Transition to Linux based BEACON-TSM version 7 - Phase 2

28. 10. 2019

1

Izvedba faze 2 prehoda na Linux based BEACON-TSM version 7: odstranitev testne platforme instalirane v fazi 1.
Zamenjava ventilov FP sistema v AB zgradbi med RE19

21. 10. 2019

1

Zagotovitev delovanja ventilatorjev VA441FAN-01B in 02B v času izvedbe modifikacije
1203-SG-L

19. 10. 2019

1

ZM št. 19-33 namenjena zagotovitvi breznapetostnega stanja v omari sekv. kabineta CB103RCKK402 in hkratnega delovanja ventilacijskih enot VA441FAN-01B in 02B.
Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111 v času zamenjave
baterije, testiranja baterije
DC100BATJ301 ter izklopa
MD2

19. 10. 2019

1

ZM št. 19-15 namenjena zagotovitvi napajanja porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111, s premestitvijo odklopnika DC101PNLJ301/1C-CKB iz celice 1C v calico 3A in uporabo trajno položenega kabla med obema celicama.
Začasno napajanje panela EE106PNLM934 (IDDS)

16. 10. 2019

1

ZM št. 19-45 namenjena ohranitvi gretja koncentrata nastalega pri predelavi tekočega rad. odpada med planiranim izklopom MCCD223 zaradi vzdrževalnih del.
Zamrzovanje CC cevovoda (proga A in B) na AB94 za potrebe vgradnje novega CC cevovoda za hlajenje ARHR črpalke

15. 10. 2019

1

Postavitev delovnega odra na polarnem dvigalu za izvedbo aktivnosti na ventilih VA-56500 in VA-56502

15. 10. 2019

1

Tipka za premostitev FHSCFB01 zobniškega končnega stikala GS33 v času vnosa goriva

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-41 namenjena instalaciji tipke za premostitev stikala GS33 v času vnosa goriva v reaktor z namenom zmanjšanja možnosti poškodb ljudi in gorivnih elementov.
Začasno napajanje opreme za navarjanje crossunder cevovodov po 1145-MS-L

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-43 namenjena zagotovitvi napajanja dveh razdelilnih panelov (iz TP4) in kompresorja (iz TP6) v času RE19 za navarjanje crossunder cevovodov.
Blokiranje FCV6884 in FCV6900 v odprto pozicijo ob vklopu 125VDC proge A

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-26 namenjena zagotovitvi prepihovanja prostoru kontrolne točke v času izklopa 125 VDC proge A v času RE19.
Alternativno vzdrževanje tlaka v FP sistemu v času zamenjave FB ventilov v TB zgradbi v RE19

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-29 namenjena ureditvi povezave Jockey črpalke na zunanji hydrant H-8 med RE19.
Začasno napajanje SF pmp #2 v času izklopa MD2

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-20 namenjena Zagotovitvi začasnega napajanja SF pmp #2 v času izklopa MD2, preko začasnega kabla, ki se napaja iz LD11/3BCBK (proge A).
Začasno napajanje VA441FAN01B v času izklopa MCCD221 in
MD2

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-16 namenjena začasnemu preklopu napajanja VA441FAN-01B na 100A odklopnik MCCD123/10AR- CBK, ki napaja SAME vtičnico z možnostjo napajanja iz DG1.
Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ101

15. 10. 2019

1

ZM št. 19-13 namenjena zagotovitvi napajanja porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211, s premestitvijo odklopnika DC101PNLJ101/1C-CKB iz celice 1C v calico 3A in uporabo trajno položenega kabla med obema celicama.