Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Začasno napajanje 125 v DC za zbiralko MD2 v času izklopa DC101PNLK301

17. 04. 2021

1

Zagotovitev začasnega napajanja zbiralke MD2 v času planiranega izklopa zbiralke DC101PNLK301.

Začasno napajanje omare LS100PNLK03B (razsvetljava CB 107) iz LS100PNLK01A v času izklopa LD22

17. 04. 2021

1

Zagotovitev dobre razsvetljave v času izklopa zbiralke LD21 in LD22.

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111 v času testiranja in polnjenja baterije DC100BATJ301 ter izklopa LD21

16. 04. 2021

1

Zagotovitev napajanja porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 v času izklopa LD21.

Začasno napajanje panela EE106PNLM934 (IDDS)

16. 04. 2021

1

Zagotovitev napajanja IDDS Sistema med planiranim izklopom zbiralk LD21 in LD22.

Ureditev penetracije za optične povezave E-109.9-3000

16. 04. 2021

1

Ureditev penetracije za optične povezave na penetraciji RB v RE21.

Dodatni termoelementi na sprinklerju v zgradbi BB1

15. 04. 2021

3

Pri pregledu sistema sprinklerja v BB1 zgradbi, elevacija 104 (prostor TPC in predprostor TPC) je bila s strani požarnega izvedenca podana zahteva po ražširitvi sprinkler šob povsod na stropu in na spuščenem stropu. Namen spremembe je uskladitev tehničnih specifikacij z dejanskim stanjem, kot je bilo izvedeno po spremembah 1027-NA-L in 599-EE-L.

Zagotovitev začasnega napajanja za betonarno za potrebe izgradnje OPC in HVAC strojnice na BB1

15. 04. 2021

1

Zagotoviti začasno dobavo električne energije  porabnikov  potrebnih za  izvedbo del na  gradbišču Operativnega podpornega centra in BB1.

Začasno napajanje vložnega stroja

15. 04. 2021

1

Zagotoviti začasno dobavo električne energije  vložnega stroja za menjavo goriva v času izklopa zbiralk LD 21 in LD22.

Začasno napajanje SF pmp #2 v času izklopa LD21

15. 04. 2021

1

Zagotoviti hlajenje SFP v primeru odpovedi SF PMP#1, ko napajanje črpalke SF PMP#2 ni razpoložljivo.

Začasno napajanje krmiljenja RCDT črpalk

15. 04. 2021

1

Zagotoviti začasno napajanje krmiljenja RCDT črpalk med RE21, v času izklopa 118V AC regulacijskega  transformatorja EE115XFRJ101.

Začasno napajanje lastne rabe transformatorja T3

11. 04. 2021

1

Zagotovitev začasnega napajanja lastne rabe transformatorja T3 pred izklopom zbiralk L11 in L21.

Namestitev ventilov za dreniranje EH tekočine

09. 04. 2021

1

Omogočiti lažje in bolj čisto menjavo filtrskih vložkov oz. dreniranje EHC+ tekočine.

Namestitev začasnega pomožnega dvigala na vložni stroj FHSCMC01

08. 04. 2021

1

Zagotovitev pomožnega dvigala za izvedbo inšpekcije vodil svežnjev kontrolnih palic med RE21.

Začasno napajanje SFP charcoal exhaust fan VA441FAN02A iz proge B

08. 04. 2021

1

Zagotovitev začasnega napajanja charcoal exhaust fan VA441FAN02A iz proge B v času neoperabilnosti DG1.

1005-SI-L Alternativno varnostno vbrizgavanje borirane vode v sistem reaktorskega hladila

06. 04. 2021

3

Sprememba spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Sprememba bo omogočala alternativno varnostno vbrizgavanje borirane vode v sistem reaktorskega hladila in s tem preprečitev poškodb reaktorske sredice v pogojih, ki presegajo projektne pogoje. Prva faza navedene spremembe je zajemala namestitev dela cevovoda sistema alternativnega varnostnega vbrizgavanja borirane vode s pripadajočimi podporami in ventili v zadrževalni hram ter preboj zadrževalnega hrama skozi rezervno penetracijo. Druga faza pa je zajemala postavitev rezervoarja z borirano vodo, črpalke za alternativno varnostno vbrizgavanje borirane vode, cevovodov in ostale opreme (podpore, ventili, instrumentacija in tank za dodajanje borove kisline) ter priključitev na del cevovoda alternativnega varnostnega vbrizgavanja borirane vode vgrajenega v sklopu prve faze te spremembe. Znotraj zadrževalnega hrama se je prav tako izvedla priključitev že vgrajenega cevovoda iz prve faze te spremembe na obstoječo linijo SI sistema.

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ101

06. 04. 2021

1

Zagotovitev napajanja porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ101.

Priklop AE kompresorja na IA sistem

04. 04. 2021

1

Zagotovitev zraka za IA porabnike med planiranimi deli in testi na hladilni liniji za kompresorje, ob delih na ventilu 10068.

Začasno napajanje opreme za kaluženje uparjalnikov

03. 04. 2021

1

Vzpostavitev električnega napajanja za opremo za kaluženje uparjalnikov med RE21.

Začasno napajanje tipke za RB vrata

03. 04. 2021

1

Začasna vgradnja tipke  za odpiranje RB vrat lokalno v času RE21.

Sprememba 1029-RH - L FDCR 69 in FDCR 70

31. 03. 2021

2

Z namenom, da bi se zmanjšala in preprečila možnost poškodbe cevovodov in nosilca bo NEK uvedla dve manjši spremembi in sicer:

  • v sklopu FDCR 69 je izvedena preusmeritev dveh 2'' cevovodov CC sistema in montaža potrebnih prirobničnih kosov na mestih preusmeritve z namenom da bi se izognili dvižnemu nosilcu,
  • sprememba FDCR 70 pa zahteva vgraditev 4 novih prirobnic na 8'' cevovodu ARHR sistema. S tem bo možna začasna demontaža dela cevovoda, ki je moteč pri montaži in dvigovanju črpalke.