Skoči do osrednje vsebine

Tehnične izboljšave in spremembe v NEK

Na Upravi za jedrsko varnost poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenjamo posebno pozornost spremljanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki nastajajo na podlagi svetovne prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na jedrskem področju.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam tehničnih izboljšav in spremembe v NEK
Naziv spremembe Objekt Datum odobritve Kategorija Opis spremembe
Izvedba "wireless" monitoringa temperature, tlaka in vibracij na sistemih v TB zgradbi

Nuklearna elektrarna Krško

12. 07. 2022

1

Omogočiti testiranje, zajemanje brezžičnega signala oz. delovanje celotnega sistema povezav po elevacijah v turbinski zgradbi.

Namestitev Mix-Bed izmenjevalca na WT sistem

Nuklearna elektrarna Krško

07. 07. 2022

1

Zmanjšanje vnosa natrija iz sistema priprave vode (WT) v sekundarni krog.

Sprememba RH drenažnih linij

Nuklearna elektrarna Krško

04. 07. 2022

2

Spremeniti je potrebno drenažne linije velikosti 3/4" za drenažnimi ventili RH črpalk 8732A in 8732B. Namen spremembe je preprečiti izgubo inventarja RWST rezervoarja v primeru puščanja drenažnega ventila 8732A ali 8732B tako, da se namestijo navojne kape (čepi) velikosti 3/4 za temi ventili. S predlagano spremembo se spremenijo pretočni načrti 1188E12 (RH sistem) in D-911-023 (FD sistem) ter izometrični načrti HMT-RH2-048-3792, E-304-643 in E-304-644. Sprememba bo izvedena na podlagi analize 2022-439.

Prestavitev merilnika hitrosti doze Spodnji Stari Grad na novo lokacijo

Nuklearna elektrarna Krško

30. 06. 2022

1

Omogočiti nemoteno delovanje avtomatskega merilnika.

Sprememba nastavitvene vrednosti za izpad črpalke BRAPRE03

Nuklearna elektrarna Krško

30. 06. 2022

1

Povečanje uporabnega volumna.

Zamenjava polnilcev DG107DSLH503 in DG107DSLH303 in polnilca DG107DSLY503

Nuklearna elektrarna Krško

30. 06. 2022

1

Nadgradnja zastarelih polnilcev.

Sprememba USAR »Modification 1010-AF-L, FDCR-047: Installation of New Vent Valve for AAF Line in BB2 Building

Nuklearna elektrarna Krško

16. 06. 2022

2

z ventilom 111023 spremeniti v vod za vzorčenje. Zaradi tega bo potrebno dodati nov odzračevalni ventil 111025 na cevovodu 6-AF-151 v prostoru rezervoarja AAFT, in sicer dolvodno od izolacijskega ventila 111000. Na ventil 111023 pa bo dodan 3/8'' cevovod za vzorčenje, privarjen na obstoječo 3/4" kapo za ventilom 111023; modificiran vod je do cevne kape klasificiran kot ASME III Class 3, prav tako tudi novi odzračevalni vod. Poleg dodatnega mesta za vzorčenje bo s spremembo omogočeno izboljšano odzračevanje sesalnega cevovoda AAF črpalke in odzračevanje AAF črpalke tudi v primeru, ko je med vzdrževanjem navedene črpalke izolacijski ventil 111000 zaprt.

Sprememba 802-CA-L "Zamenjava CA kompresorja"

Nuklearna elektrarna Krško

10. 06. 2022

2

Sprememba 802-CA-L predvideva zamenjavo kompresorja sistema CA in hkrati odstranitev rezervnega (back-up) kompresorja IA904CPR-003, ki je del sistema IA (sistem IA ima brez tega kompresorja dva glavna, ki zagotavljata 2 x 100 % redundanco). Novi CA kompresor bo nadomestil obstoječi kompresor CA104CPR-001, hkrati pa bo predstavljal tudi novo rezervo za sistem IA, saj bo dodatno opremljen s sušilnikom zraka in bo imel dovolj velik pretok pri zahtevanem tlaku. Za razliko od starega CA kompresorja in kompresorjev sistema IA, ki se nahajajo v zgradbi IB, bo novi CA kompresor nameščen v turbinski zgradbi. Zaradi priključkov sistema CA na sistem IA bo potrebno narediti nove penetracije/preboje v zgradbah TB in IB.

Sprememba USAR »Modification 1010-AF-L, FDCR-033: Replacement of Valve 111000

Nuklearna elektrarna Krško

10. 06. 2022

2

Zaradi težav z odpiranjem izolacijskega ventila 111000 na sistemu AAF, NEK načrtuje zamenjavo tega ventila z novim. Novi ventil bo zasun (spec. 6-G52) za razliko od obstoječega, ki je krogličnega tipa (spec. 6-S52). Prav tako kot obstoječi bo tudi novi ventil kvalificiran kot ASME III Class 3 in Seismic category I v skladu z NEK BB2 DEC seizmičnimi pogoji, poleg tega pa bo ustrezal zahtevam specifikacij za obstoječi ventil, podan v dokumentih KBB2-1010-A004-TS in KBB2-0000-A004-PT.

Prenastavitev vrednosti CTCS delta p za BACKWASH in EMERGENCY BACKWASH

Nuklearna elektrarna Krško

31. 05. 2022

1

Zagotoviti začasno potrebno čiščenje ob višji tlačni razliki (delta p).

Postavitev kamere za nadzor odprtine za iznos/vnos zaščitne opreme (lina)

Nuklearna elektrarna Krško

31. 05. 2022

1

Omogočiti video nadzor pralnice v CB zgradbi. 

Onemogočanje izpada RCDT črpalk na nizek pretok zaradi neoperabilnega FT1008

Nuklearna elektrarna Krško

16. 05. 2022

1

Preprečiti nezaželen izpad črpalk rezervoarja drenaž reaktorskega hladila (RCDT) v primeru odpovedi indikacije pretoka navzdol.

Zamenjava AMSAC

Nuklearna elektrarna Krško

26. 04. 2022

2

Z omenjeno spremembo se bo zamenjal obstoječi AMSAC sistem z novim. Obstoječi sistem je baziral na Westinghousovi platformi (WDPF), medtem ko bo novi sistem baziral na Siemensovi platformi (PLC krmilnik SIMATIC S7). Obstoječi sistem se zamenjuje zaradi zastarelosti in ker za obstoječo Westinghosovo platformo ni več podpore in rezervnih delov.

Sprememba USAR sekcij 13.1 in 13.2 zaradi spremembe notranje organizacije v oddelku TO.PR, uskladitev zahtev z veljavno zakonodajo in osvežitve seznama referenc

Nuklearna elektrarna Krško

26. 04. 2022

2

Pri spremembi gre za usklajevanje poglavja USAR 13.1 in 13.2 z veljavno zakonodajo in posodobitev referenc. Spremeni se tudi organizacijska shema, ki izhaja iz načrtovane spremembe interne organizacije oddelka TO.PR. Sprememba izhaja iz ugotovljene potrebe po okrepitvi skupine za podporo obratovanja predvsem iz naslova podpore za pripravo novih in revizije obstoječih obratovalnih postopkov. Oddelku bo dodano novo delovno mesto Inženirja za obratovalne postopke.

Sprememba tabel CCS Cooling Water Supply and Heat Removal Requirements za SFP izmenjevalce (USAR sekcija 9.2)

Nuklearna elektrarna Krško

20. 04. 2022

2

Pri predlagani spremembi USAR v poglavju 9.2 se v tabelah 9.2-1, 9.2-2, 9.2-3, 9.2-4, 9.2-5, 9.2-7, 9.2-8 popravi zahtevano število delujočih enot SFP HEX za obratovanje v različnih obratovalnih stanjih. Popravi se zahtevan pretok CC sistema skozi SFP izmenjevalnike med menjavo goriva v skladu z analizami in projektnimi zahtevami iz že vgrajene spremembe 353-SF-L.

Onemogočeno alarmiranje na PC100CME006 (okence F-5)

Nuklearna elektrarna Krško

06. 04. 2022

1

Odstraniti stalno prisoten alarm ʺCRDM SMOKEʺ na PC100CME006

B6 analiza — Revizija USAR FIG. 10.4-2 in FIG. 10.3-3 na podlagi analize 2020-2103

Nuklearna elektrarna Krško

30. 03. 2022

2

Na podlagi analize 2020-2103 je bilo potrebno odklopiti in zamašiti cevne linije na sesalni strani motornih črpalk sistema pomožne napajalne vode (AF). Na sesalni strani motornih črpalk sistema AF so priklopljene cevne linije (velikosti 3/8”) za ročnimi ventili 11018 in 11070 za doziranje kemikalij (hidrazin, amonijak) iz sistema za dodajanje kemikalij v sistem glavne napajalne vode (FC).S predlagano spremembo se spremenijo pretočni načrti D-302-071 in D-302-151, ki so prikazani v USAR dokumentu, kot FIG. 10.4-2 in FIG. 10.3-3.

ASI SAME connection end (Mod. 1005-SI-L - FDCR-65)

Nuklearna elektrarna Krško

30. 03. 2022

2

Sprememba 1005-SI-L - FDCR-65 dopolnjuje že odobreno spremembo 1005-SI-L. Namesti se drugačen tip priključka SAME na ne-varnostni strani cevovoda alternativnega sistema za varnostno vbrizgavanje (ASI). Trenutno je vgrajeni priključek tipa Storz H38 primeren za tlak do 40 bar. Skladno z novo zahtevo za priključek visokotlačnih črpalk AE900PMP-011 in AE900PMP-012 je potrebno vgraditi adapter G 1 1/2" za visoki tlak na NPT1 1/2" namesto tipa Storz H38. Poleg omenjenega se bo zamenjal drenažni ventil 150283 razreda 600 z ventilom razreda 1500. Sprememba ne vpliva na cevovode, kolena ali ostale komponenete iz razloga začetnega predimenzioniranja.

Potrditi ali ovreči predpostavko puščanja razbremenilnega ventila 21137-RV1 in/ali 21137-RV2

Nuklearna elektrarna Krško

24. 03. 2022

1

Potrditi ali ovreči predpostavko puščanja razbremenilnega ventila 21137-RV1 in/ali 21137-RV2.

Sprememba 700-CS-L, "Nadzor vibracij na CSAPCH01/CSAPCH02 črpalkah"

Nuklearna elektrarna Krško

22. 03. 2022

2

Na varnostno pomembnih centrifugalnih polnilnih črpalkah sistema za uravnavanje kemijske sestave in prostornine (CS) CSAPCH01 in SCAPCH02 se namesti novi sistem za merjenje vibracij, ki omogoča kontinuirano spremljanje stanja rotacijske opreme črpalk. S sistemom Bently Nevada 3500 je na ležajih obeh črpalk predvidenih 24 senzorjev za merjenje absolutnih vibracij in 2 hitrostna senzorja gredi. Vgradi pa se tudi 10 merilnikov temperature (RTD). S sistemom za merjenje vibracij bo NEK lahko optimiziral vzdrževalne aktivnosti v razpoložljivem času na CS črpalkah in izvedbo ustreznih korektivnih akcij.