Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavljanje omrežja postaj GPS in evropskega koordinatnega sistema v Sloveniji

Namen projekta je vzpostavitev sodobne geoinformacijske infrastrukture v Sloveniji kot ene od osnov za trajnostni razvoj države. Podlaga zanj je Strategija osnovnega geodetskega sistema, ki jo je na svoji 73. redni seji dne 6. maja 2004 sprejela Vlada Republike Slovenije.

Vsi izvedeni sklopi projekta skupaj predstavljajo vzpostavljanje Evropskega prostorskega referenčnega sistema (ESRS) v Sloveniji, za katerega na ravni Evrope skrbi EUREF – Podkomisija za referenčni sestav za Evropo pri IAG – Mednarodnem združenju za geodezijo. Hkrati izvedbeni sklopi tvorijo temelj slovenske geoinformacijske infrastrukture, ki je usklajena z izvedbenimi pravili direktive INSPIRE glede uporabe referenčnih sistemov držav članic EU.

Projekt je obsegal vrsto nalog, ki tvorijo tri soodvisne vsebinske sklope oz. cilje: 

  • vzpostavitev državnega omrežja stalnih postaj GNSS,
  • vzpostavitev horizontalne sestavine novega državnega prostorskega referenčnega sistema in
  • vzpostavitev vertikalne sestavine novega državnega prostorskega referenčnega sistema. 

Izvedba projekta je vsekakor zagotovila možnosti za vzpostavitev nove, sodobne podlage za geodetske podatke, katerih imperativ je položajna natančnost in atributna kakovost, daje pa tudi podlago za učinkovito uporabo, souporabo in izmenjavo georeferenciranih podatkov tako v Sloveniji, kot v širšem, evropskem prostoru.

Vrednost projekta je 1.842.923 €. Projekt se je financiral iz proračuna Geodetske uprave Republike Slovenije (56,64 %) in donacije Norveške preko Norveškega finančnega mehanizma (43,36 %).

Več o projektu na spletni strani projekta.