Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju

Projekt izgradnje »Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju«, katerega investicijska vrednost je znašala 2,32 milijona evra, je bil sofinanciral iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 v višini 1,56 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada.

Verjetnost izrednega dogodka na morju je visoka zaradi intenzivnega ladijskega prometa, zahtevnega križanja ladijskih poti, omejenih globin morskega dna (velikost ladij se neprestano veča), pogostih in slabo napovedljivih močnih vetrov ter prisotnostjo manjših plovil na plovnih poteh, hkrati pa so  posledice nastopa izrednega dogodka lahko zelo velike.

Cilj projekta je bil izboljšati varnost na morju in posodobiti sistem nadzora plovbe, zato se je vzpostavil Center RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju. Namen projekta je bil, da se z nakupom optimalne opreme in organizacijo službe nadzora  ladijskega prometa zniža verjetnost izrednega dogodka za 75%, kar pomeni, da se pričakovani čas med izrednimi dogodki raztegne iz obstoječih 20 na 80 let. Obenem bo projekt prispeval k upadanju trenda naraščanja manjših nesreč, ki so posledica naraščanja prometa v slovenskem morju. Hkrati je s projektom omogočeno, da se bodo koordinacijske službe v primeru večje nesreče zaradi boljše opreme in prostorske ureditve, kakovostnejše odzvale na nastalo situacijo.

Projekt je zajemal investicijo v premestitev, posodobitev in razširitev opreme za nadzor prometa ter  upravljanje v kriznih situacijah  na morju. Investicija je tako obsegala premestitev linka in ureditev novih prostorov Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju, nakup strojne opreme (radar, Metocean, AIS, radio, antene, CCTV z opremo, GPS, serverji, PC, monitorji) ter posodobitev nadomestnega in trening centra na Fakulteti za pomorstvo in promet.

28. januarja 2021 je bil izveden prevzem nadzornega centra s strani Uprave RS za pomorstvo in 15. februarja 2021 je začel nadzorni center polno opravljati svoje naloge na novi lokaciji.

Pogled skozi okno na iz novega centra za nadzor prometa na morju | Avtor: MZI