Skoči do osrednje vsebine

Vzpostavitev centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju

Projekt izgradnje »Vzpostavitev Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju«, katerega investicijska vrednost znaša 2,25 milijona evra je del Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in bo v višini 1,56 milijonov evrov sofinanciran iz Kohezijskega sklada.

Verjetnost izrednega dogodka na morju je visoka zaradi intenzivnega ladijskega prometa, zahtevnega križanja ladijskih poti, omejenih globin morskega dna (velikost ladij se neprestano veča), pogostih in slabo napovedljivih močnih vetrov ter prisotnostjo manjših plovil na plovnih poteh, hkrati pa so  posledice nastopa izrednega dogodka lahko zelo velike.

Cilj projekta je izboljšati varnost na morju in posodobiti sistem nadzora plovbe, zato se bo vzpostavil Center RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju. Namen projekta je,  da se z nakupom optimalne opreme in organizacijo službe nadzora  ladijskega prometa zniža verjetnost izrednega dogodka za 75%, kar pomeni, da se pričakovani čas med izrednimi dogodki raztegne iz obstoječih 20 na 80 let. Obenem bo projekt prispeval k upadanju trenda naraščanja manjših nesreč, ki so posledica naraščanja prometa v slovenskem morju. Hkrati bo omogočeno, da se bodo koordinacijske službe v primeru večje nesreče zaradi boljše opreme in prostorske ureditve, kakovostnejše odzvale na nastalo situacijo.

Projekt zajema investicijo v premestitev, posodobitev in razširitev opreme za nadzor prometa ter  upravljanje v kriznih situacijah  na morju. Investicija tako obsega premestitev linka in ureditev novih prostorov Centra RS za nadzor prometa in upravljanje v kriznih situacijah na morju, nakup strojne opreme (radar, Metocean, AIS, radio, antene, CCTV z opremo, GPS, serverji, PC, monitorji) ter posodobitev nadomestnega in trening centra na Fakulteti za pomorstvo in promet. Predviden zaključek investicije je april 2021.

Iskalnik