Skoči do osrednje vsebine

Vseevropska medijska kampanja »Prednosti prijavljenega dela«

V okviru evropske platforme »Proti delu na črno« (European Platform Tackling Undeclared Work) poteka v času od marca do junija 2020 organizirana medijska kampanja po vseh članicah EU na temo promocije in ozaveščanja »Prednosti prijavljenega dela«. Kampanja poteka pod nosilnima sloganoma »Imej korist. Zasluži. Prijavi.« (Earn. Declare. Benefit.) in »Pošteno delo, prednost za vse.« (Fair work. Fair play.). Kampanjo koordinira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju s Finančno upravo RS, Inšpektoratom RS za delo, Inšpektoratom RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Tržnim inšpektoratom RS, Policijo, Inšpektoratom za šolstvo in šport in Ministrstvom za pravosodje. Promocijske aktivnosti v času kampanje se bodo izvajale z medijskimi objavami, organizacijo okroglih miz, izvedbo delavnic, deljenjem letakov, odprtimi telefoni, svetovanji itd. Kampanjo bo v tednu od 16. do 20. marca 2020 med drugim zaznamoval skupen nadzor Inšpektorata za delo RS in Finančne uprave RS.

Prednosti prijavljenega dela in zaposlovanja

Prednosti za družbo: več delovnih mest in zaposlitev, več možnosti za podjetnike, zagotavljanje socialne varnosti, krepitev  pokojninske in zdravstvene blagajne, preprečevanje utaje davkov in prispevkov, preprečitev do neupravičenega dostopa do otroških dodatkov, štipendij,…, za katere sredstva prispevajo vsi drugi, ohranjajo in vzdržujejo se temelji socialne države, storitve imajo garancijo in zavarovanja, preprečevanje nelojalne konkurence itd.

Prednosti za posameznika = zagotovljeno obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer nezgode pri delu ali poklicne bolezni, zagotovljeno nadomestilo v primeru nezmožnosti za delo, zakonsko zagotovljeni in nadzorovani pogoji dela, manjše tveganje za izgubo dela, zagotovilo o plačilu opravljenega dela, pravica do odpravnine, letnega dopusta, regresa za letni dopust, regresa za prehrano, povrnitve potnih stroškov,..., upravičenost do nadomestila za primer brezposelnosti, opravljeno delo se všteva v delovno dobo in se  bo upoštevalo za pokojnino, pogoji za pridobitev kredita itd.