Skoči do osrednje vsebine

Večnamenski romski centri

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti večdimenzionalno pristopamo k obravnavi romske tematike in si prizadevamo nasloviti izzive, ki sodijo v pristojno delovno področje, s katerimi se pripadnice in pripadniki romske skupnosti, kot ena najranljivejših družbenih skupin, pogosto soočajo.

Javni razpis za sofinaciranje projekta vzpostavitve večnamenskih romskih centrov

Ministrstvo je v letu 2017 objavilo Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov in sled tega sklenilo pogodbe s sedmimi izbranimi izvajalci.

Prostor, ki ga pokrivajo večnamenski romski centri (VNRC), sega od Prekmurja do regije Jugovzhodna Slovenija in pokriva ruralna in urbana območja. Del VNRC-jev je vzpostavljen znotraj in del zunaj romskih naselij.

Namenska sredstva za izbor operacij zagotavljata EU iz Evropskega socialnega sklada (80%) ter Republika Slovenija (20%). Obdobje financiranja večnamenskih romskih centrov traja od novembra 2017 do septembra 2021.

Glavni cilj javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo v VNRC nudili aktivnosti: z vsebinami za krepitev socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti (pridobivanju novih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešnejši nastop na trgu dela), za dvig kakovosti življenja, za spodbujanje in krepitev integracije v širšo skupnost in za vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom. Vse vsebine in programi, ki se izvajajo v okviru večnamenskih romskih centrov, so za uporabnike brezplačne.

Romski aktivator

Večnamenski romski center je zamišljen kot enotna točka in prostor, namenjen izvajanju različnih aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje in svetovanje ter druženje) za pripadnike romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Za organizacijo in izvajanje navedenih aktivnosti je zadolžen romski aktivator. V vsakem VNRC je zaposlen vsaj eden romski aktivator.

Romski aktivator je oseba, ki je zaposlena v VNRC, odgovorna za usmerjanje delovanja VNRC, organiziranje in izvajanje različne aktivnosti (izobraževanje, usposabljanje in svetovanje ter druženje itd.) za pripadnike romske skupnosti v Republiki Sloveniji. Naloga romskega aktivatorja je skrb, da se v VNRC izvajajo vsebine in programi, namenjeni krepitvi socialno-ekonomskega položaja v RS živečih pripadnikov in pripadnic romske skupnosti oz. spodbujanju njihove integracije v širše lokalno družbeno okolje ki jih izvajajo oz. zagotavljajo ostala resorna ministrstva, vladne ter nevladne organizacijami, ki se ukvarjajo z izzivi, s katerimi se soočajo v RS živeči Romi. Pri svojem delu se povezuje z lokalnim zavodom za zaposlovanje, zdravstvenimi institucijami (zdravstveni dom) ter pristojnim centrom za socialno delo.

Seznam večnamenskih romskih centrov

Vzpostavljeni večnamenski romski centri:
Večnamenski romski center DROM
Prijavitelj: Center za socialno delo Krško, Cesta krških žrtev 11, 8270 Krško
Naslov projekta: Večnamenski romski center Drom – Romano center bogo lače nameni Drom
Kontakt: gpcsd.krsko@gov.si
Večnamenska romska postaja
Prijavitelj: Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, Koroška cesta 8, 2000 Maribor
Naslov projekta: Večnamenska romska postaja
Kontakt: epeka@epeka.si
Večnamenski romski center Vejar
Prijavitelj: Center za socialno delo Trebnje, Goliev trg 11, 8210 Trebnje
Naslov projekta: Večnamenski romski center Vejar
Kontakt: gpcsd.treb@gov.si
Večnamenski romski center - Khameskoro Kher Kočevje
Prijavitelj: Ljudska univerza Kočevje, Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje
Naslov projekta: Večnamenski romski center - Khameskoro Kher Kočevje
Kontakt: info@lu-kočevje.si
Večnamenski romski center Dolinsko
Prijavitelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava/ Nepi egyetem, Felnottek es Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva, Kidričeva ulica 1, 9220 Lendava
Naslov projekta: Večnamenski romski center Dolinsko
Kontakt: rahela.hojnik@lulendava.si
Večnamenski romski center
Prijavitelj: Center za socialno delo Črnomelj, Ulica 21. oktobra 9, 8340 Črnomelj
Naslov projekta: Večnamenski romski center
Kontakt: gpcsd.crnom@gov.si
Večnamenski romski center Novo mesto
Prijavitelj: Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto
Naslov projekta: Večnamenski romski center Novo mesto
Kontakt: ric@ric-nm.si