Skoči do osrednje vsebine

Varnostno-tehnična nadgradnja železniškega predora Karavanke

Ministrstvo za infrastrukturo je 16. 11. 2020 s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejelo odločitev o podpori za projekt varnostno-tehnične nadgradnje železniškega predora Karavanke. Vrednost nadgradnje na slovenski strani je znašala 74,17 milijonov evrov z DDV in je bila sofinancirana z EU sredstvi v okviru Kohezijskega sklada v višini 49,23 milijonov evrov. Projekt, ki je del Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, je obsegal nadgradnjo železniškega tunela in proge v skupni dolžini okoli 6,1 km.

Obravnavan odsek proge leži na glavni železniški progi številka 20 Ljubljana–Jesenice–državna meja med postajo Jesenice in državno mejo. Razlog za varnostno-tehnično nadgradnjo železniškega predora Karavanke izhaja iz problematike obstoječega stanja obravnavanega odseka proge oziroma železniškega predora, ki ne omogoča zadostnega svetlega profila (obstoječi minimalni svetli profil) glede na sodobne standarde evropskega železniškega omrežja.

V okviru projekta so bili na skupni dolžini 6,086 km izvedeni naslednji ukrepi:

- v predoru:

 • preureditev na enotirni predor z zgornjim ustrojem iz tolčenca;
 • ureditev nove evakuacijske poti, vključno z osvetljenim oprijemalom;
 • montaža napajalnega voda;
 • ustrezni ukrepi v zvezi s telekomunikacijsko opremo, napajanjem in varnostno tehniko;
 • razširitev »majhnih« in »velikih« shramb v »tehnične prostore«;
 • sanacija prečnega prereza predora;
 • obnova odvodnjavanja predora (mešani sistem ostane);
 • vgradnja suhega hidrantnega omrežja v slovenskem odseku predora.

 - na progi Jesenice – južni portal predora:

 • predelava na en tir;
 • sanacija spodnjega ustroja;
 • odstranitev obstoječih tirov skupaj z napeljavami;
 • obnova in povečanje hitrosti glavnega tira, vključno z voznim vodom, telekomunikacijsko opremo in varnostno tehniko;
 • ureditev reševalnega mesta pri južnem portalu;
 • izgradnja zbiralnika za odpadno vodo na območju reševalnega mesta pri južnem portalu;
 • izgradnja zbiralnika za vodo za gašenje;
 • izgradnja tehnične zgradbe na območju reševalnega mesta pri južnem portalu;
 • odvodnjavanje skozi teme nasipa oziroma preko linijske ponikovalnice;
 • izgradnja protihrupnih ograj skupne dolžine 896,5 m in skupne površine 1.955 m2.