Skoči do osrednje vsebine

Uspešno vključevanje Romov v okolje – zdrav življenjski slog

Namen in cilj projekta je dvig zdravstvene pismenosti romske populacije in prilagoditev zdravstveno-vzgojnih vsebin njihovim potrebam in specifikam ter sodelovanje z romskimi pomočniki na področju zdravja.

Prednostna naložba

Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.

Specifični cilj

Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

Ciljne skupine projekta/operacije

Romske skupnosti po vsej Republiki Sloveniji. Programi so namenjeni zlasti otrokom, ženskam in osebam z večjim tveganjem za kronične bolezni v romskih skupnostih.

Cilji projekta/operacije

  • dvig kompetenc zdravstvenih delavcev za večjo in bolj kompetentno delo z Romi na področju podajanja zdravstvenih vsebin romski populaciji;
  • sodelovanje zdravstvenih delavcev z romskimi pomočniki na področju zdravja Romov;
  • spodbujanje romske populacije za zdrav življenjski slog na njim prilagojen način.

Raziskava »Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih romske skupnosti« je pokazala slabše zdravstveno stanje, manj zdrav življenjski slog ter nižjo samooceno zdravja romskega prebivalstva Slovenije (Belović et.al., 2015). Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota je do leta 2014 kontinuirano sodeloval ter izvajal aktivnosti krepitve zdravja v romski skupnosti. Hkrati so se na ta način pridobivali in evalvirali kvalitativni podatki o zdravstvenih potrebah, obenem pa vzpostavilo dobro medsebojno sodelovanje s ciljno skupino. Kot prioritetni javnozdravstveni problemi izstopajo:

  • nizka zdravstvena pismenost in ozaveščenost,
  • nezadostna uporaba storitev namenjenih krepitvi zdravja in preprečevanju bolezni,
  • nižja dostopnost do zdravstvenih storitev (geografska, finančna, socialna),
  • težave pri komunikaciji z zdravstvenimi delavci.

Izstopajo tudi neprimerni bivalni pogoji v številnih romskih  naseljih, kar posledično onemogoča enakopravno udeležbo v družbi in negativno vpliva na zdravje (Petraš, Rošer, 2008).

Naloga strokovnjakov javnega zdravja je ozaveščati in informirati predstavnike drugih sektorjev, lokalnih skupnosti in ostalih odločevalcev o pomembnosti zagotavljanja osnovnih bivalnih pogojev pripadnikom romske skupnosti v delih države, kjer je to nujno.

Projekt "Uspešno vključevanje Romov v okolje – zdrav življenjski slog" bo izvajal Nacionalni inštitut za javno zdravje, njegov namen pa je dvigniti kompetence zdravstvenih delavcev za bolj kompetentno delo z Romi na področju podajanja zdravstvenih vsebin romski populaciji, sodelovanje zdravstvenih delavcev z romskimi pomočniki na področju zdravja Romov, spodbujanje romske populacije za zdrav življenjski slog na njim prilagojen način.

Predvidena dinamika črpanja po letih

2016: 20,000,00 eur
2017: 20,000,00 eur
2018: 20.000,00 eur

Skupaj: 60.000,00 eur