Skoči do osrednje vsebine

V petek zjutraj je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Skladno s postopki je tudi Ministrstvo za kulturo aktiviralo svoj načrt dejavnosti. Med drugim smo pripravili usmeritve glede ravnanja z namočenim gradivom in poplavljenimi objekti.

Na Ministrstvu za kulturo bomo naredili vse, da zaščitimo kulturno dediščino, predvsem pa so še vedno pomembna človeška življenja. Ministrstvo za kulturo, kot resor pristojen za kulturno dediščino, je nemudoma pričelo s pridobivanjem in zbiranjem informacij s terena, da bomo čim prej imeli čim bolj popolno sliko o škodi. 

V skladu z našim načrtom smo ustanovili posvetovalno skupino, v kateri so:

  • generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino,
  • generalni direktor Zavoda za varovanje kulturne dediščine,
  • direktor Arhiva Republike Slovenije,
  • direktor Narodnega muzeja Slovenije,
  • ravnatelj Narodne in univerzitetne knjižnice in
  • sodelavci Ministrstva za kulturo.

Posvetovalna skupino bo koordinirala zbiranje informacij, sodelovala s strokovnimi ekipami na terenu in pri izdelavi sanacijskega načrta.

 

Kratka napotila v žepnem vodniku ravnanja s poplavljenimi predmeti

Popis škode na nepremični kulturni dediščini

Ministrstvo za kulturo je v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) razvilo aplikacijo za hiter popis škode na enotah nepremične kulturne dediščine, ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine. Aplikacija deluje na platformi GeoHub-SI Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Aplikacija omogoča bolj učinkovito delo konservatorjev pri pregledu stanja na terenu in takojšen pregled nad zbranimi podatki. Z njo se zbirajo minimalni podatki o stanju objektov nepremične kulturne dediščine, ki bodo pomagali pri prvem ocenjevanju škode na kulturni dediščini. Z njo bomo pridobili informacije o škodi na objektih (kateri objekti, lokacije, obseg poškodb, vključno s fotografijami). Ti podatki bodo podlaga za popisovanje škode po uradno predpisani metodologiji in bodo omogočili hitrejše ocenjevanje škode. Aplikacija je namenjena konservatorjem.

ZVKDS pa je prebivalstvo že pozval k sodelovanju pri evidentiranju škode in za ta namen objavil poseben obrazec. Prejete obrazce bodo pregledali strokovnjaki konservatorji in jih vnesli v aplikacijo.