Skoči do osrednje vsebine

Avgustovske poplave so močno prizadele tudi kmetijska gospodarstva. Spremembe in dopolnitve Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F) ter Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov zato uvajajo številne ukrepe za pomoč kmetijstvu in določajo postopke in pristojnosti glede ocenjevanja in odprave škode. Zakon o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev določa ukrepe za učinkovito sanacijo ter trajno ureditev in razvoj prizadetih območij. Tu so zbrani še nasveti za ravnanje z živino in krmo na prizadetih območjih.

Ravnanje z živili, ki niso več primerna za prehrano ljudi

Zaradi poplavljenih kleti in ker na določenih področjih daljše obdobje ni elektrike, prihaja tudi do večjih količin živil, ki so neustrezna za prehrano ljudi.

Občine ali več občin skupaj lahko določijo lokacije in se dogovorijo z družbo Koto, da na ta mesta dostavi kontejnerje, kamor lahko prebivalci odložijo neustrezna živila. UVHVVR poostreno preverja pogoje za higiensko in varno proizvodnjo živil, predvsem v povezavi z zdravstveno ustreznostjo pitne vode.