Skoči do osrednje vsebine

Splošni cilj projekta SYMBI je opolnomočiti sodelujoče regije, da oblikujejo trajnostna gospodarstva, ki bodo odporna na okoljske pritiske in podnebne spremembe.
Specifični cilj projekta SYMBI je opolnomočenje regionalnih akterjev preko usposabljanj, za širjenje industrijske simbioze med MSP – ji z namenom povečevanja dodane vrednosti, zmanjševanja proizvodnih stroškov in okoljskih pritiskov ter podnebnih sprememb zaradi bolj učinkovite rabe virov.

V okviru projekta bomo izvedli naslednje projektne aktivnosti:
- Priprava analize vpliva pandemije COVID-19 na teritorialne dobavne verige in izzive, s katerimi se regije soočajo pri uporabi pristopov krožnega gospodarstva (KG) in industrijske simbioze (IS).
- Identifikacije primerov dobrih praks in priložnosti KG in IS, za prenovo in odpornost v regijah.
- Izmenjava strokovnih znanj na področju digitalizacije na področju KG in IS.
- Priprava specifičnih ukrepov na področju KG in IS v kontekstu digitalizacije, ki jih bo moč uresničiti v partnerskih regijah.
- Informativni dan in različna srečanja z lokalnimi deležniki s področja KG in IS.
- Iskanje sinergijskih učinkov z EU instrumenti za zagotavljanje finančnih mehanizmov za promocijo KG in IS, kot orodij za prenovo in regeneracijo.
- Mednarodne delavnice za IS na različnih vsebinskih področjih:
Digitalne rešitve za spodbujanje večjega sprejemanja IS, finančne priložnostih za uvedbo IS prek zelenega dogovora EU in uporaba sistemov poročanja in certificiranja.

Partnerji v projektu:
- Fundacija FUNDECYT, Znanstveni in tehnološki park avtonomne skupnosti Extremadura, Španija (vodilni partner)
- Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Slovenija
- Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Slovenija
- Regija Malopolska, Poljska
- Gospodarska zbornica regije Molise, Italija
- Občina Kozani, oddelek za razvoj in načrtovanje, Grčija
- Pannon Novum Regionalna inovacijska agencija zahodne panonske regije, Madžarska
- Regijski svet regije Häme, Finska
- Univerza za uporabne znanosti, Häme, Finska

Financiranje:

Skupna vrednost projekta: 304.751,50 EUR
Financiranje ESRR (85 %): 259.038,78