Skoči do osrednje vsebine

Projekt SLOWAM se nanaša na nakup in implementacijo Wide Area Multilateration sistema, namenjenega vodenju in nadzoru zračnega prometa. V okviru projekta se je vzpostavila tehnologija, ki se uporablja za določanje pozicije letala.

Radarski odzivnik (transponder) na letalu odda signal, ki ga sprejmejo sprejemne postaje. Te so postavljene na različnih lokacijah in tako tudi različno oddaljene od letala. Posledica tega je, da signal transponderja prepotuje različne razdalje do sprejemnih postaj, in te sprejmejo signal ob različnih časovnih trenutkih. Na osnovi časovnih razlik med posameznimi  sprejemi (Time Difference of Arrival – TDOA) centralna procesna enota izračuna pozicijo letala. Prihodnja uporaba novega sodobnega sistema multilateracije za določanje položaja letal v zraku bo prinesla dodatne koristi z vidika večje zanesljivosti in robustnosti določanja položaja letal v zraku, istočasno pa gre za tehnologijo, ki je ekološko docela vzdržna. Projekt je zaključen.