Skoči do osrednje vsebine

Slovenski okvir interoperabilnosti NIO

Interoperabilnostni okvir predstavlja krovni nabor politik, standardov in smernic, ki opisujejo način, za katerega so se sodelujoče organizacije dogovorile, da ga bodo uporabljale za medsebojno elektronsko poslovanje. Z uporabo izdelkov NIO se zmanjšajo upravni stroški, pospešijo ljudem prijazni postopki in ohrani visoka raven varnosti storitev.

Interoperabilnost pomeni zmožnost informacijskih sistemov in poslovnih procesov, ki jih ti sistemi podpirajo, za izmenjevanje podatkov, informacij ter znanj. Interoperabilnost omogoča večjo učinkovitost in skladnejši, bolj kakovosten razvoj storitev javnega sektorja.

Ločimo štiri ravni interoperabilnosti:

  • pravna,
  • organizacijska,
  • semantična in
  • tehnična.

Interoperabilnostni okvir je množica standardov in navodil, ki zagotavljajo povezovanje med različnimi informacijskimi sistemi ter z njimi povezanimi dejavniki. Interoperabilnostni okvir, upravljanje nacionalnih sistemov in infrastrukture informacijske tehnologije, opredeli vsaka država članica EU znotraj lastne države.

Slovenski portal NIO

Slovenski portal NIO je osrednje nacionalno spletno mesto za objavo digitalnih rešitev in izdelkov javnega sektorja. Spodbuja sodelovanje, širjenje uporabe dobrih praks in ponovno uporabo rešitev v javnem sektorju. Elektronske storitve so v interoperabilnem okolju učinkovitejše. 

Video predstavitev portala NIO.

Uporabnikom omogoča dva načina dela:

  • uporabniški del, ki je namenjen aktivnostim, kot so pregled vsebin in dostop do odprtih podatkov ter aplikacij ter
  • uredniški del, ki je namenjen vnašanju ažurnih vsebin portala in izdelkov.