GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Ministrstvo za javno upravo je partner v nacionalnem konzorciju petih projektnih partnerjev (MDDSZ (koordinator), ZZZS, ZPIZ, ZRSZ in MJU), ki je v okviru CEF mehanizma prijavil projekt »Slovenian implementation of Electronic Exchange of Social Security Information – SI EESSI« (v nadaljevanju: projekt SI EESSI) v trajanju od 2. 1. 2017 do 15. 3. 2019.

Cilj projekta SI EESSI je omogočiti elektronsko izmenjavo podatkov v okviru socialnega sektorja med inštitucijami držav članic EU. Udeležba Ministrstva za javno upravo je v projektu pomembna zaradi vzpostavitve nacionalne vstopne točke in povezave s centralnim EESSI sistemom, instalacija RINE, torej kreiranje dostopne točke, preko katere se bodo institucije socialnega varstva povezovale na EU varovano omrežje sTESTA NG.

Projekt SI EESI je sofinanciran s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev št. INEA/CEF/ICT/A2016/1193657, Action No 2016-SI-IA-0014.