Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za javno upravo je partner v nacionalnem konzorciju petih projektnih partnerjev (MDDSZ (koordinator), ZZZS, ZPIZ, ZRSZ in MJU), ki je v okviru CEF mehanizma prijavil projekt »Slovenian implementation of Electronic Exchange of Social Security Information – SI EESSI«.

Cilj projekta SI EESSI je bil omogočiti elektronsko izmenjavo podatkov v okviru socialnega sektorja med inštitucijami držav članic EU. Udeležba Ministrstva za javno upravo je bila v projektu pomembna zaradi vzpostavitve nacionalne vstopne točke in povezave s centralnim EESSI sistemom, instalacija RINE, torej kreiranje dostopne točke, preko katere se bodo institucije socialnega varstva povezovale na EU varovano omrežje sTESTA NG.

Projekt SI EESSI je sofinanciran s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev št. INEA/CEF/ICT/A2016/1193657, ukrep št. 2016-SI-IA-0014.

Iskalnik