Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za javno upravo je partner v nacionalnem konzorciju petih projektnih partnerjev, ki je v okviru CEF mehanizma prijavil projekt »Slovenian implementation of Electronic Exchange of Social Security Information – SI EESSI«.

Projektni partnerji: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (koordinator), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje in Ministrstvo za javno upravo.

Cilji projekta

Cilj projekta SI EESSI je bil omogočiti elektronsko izmenjavo podatkov v okviru socialnega sektorja med institucijami držav članic Evropske unije.

Udeležba Ministrstva za javno upravo je bila v projektu pomembna zaradi vzpostavitve nacionalne vstopne točke in povezave s centralnim EESSI sistemom, instalacija RINE, torej kreiranje dostopne točke, preko katere se bodo institucije socialnega varstva povezovale na evropsko varovano omrežje sTESTA NG.

***

Projekt SI EESSI je sofinanciran s strani Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF), na podlagi sporazuma o dodelitvi sredstev številka INEA/CEF/ICT/A2016/1193657, ukrep številka 2016-SI-IA-0014.