Skoči do osrednje vsebine

Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo - ZIM Stara Gora

Namen projekta je ustvariti kakovostno prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se odvija na Oddelku za invalidno mladino tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center.

Prednostna naložba

Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanju neenakosti pri zdravstvenem statusu, spodbujanje socialne vključenosti z lažjim dostopom do družbenih, kulturnih in rekreacijskih storitev ter prehodom z institucionalnih storitev na skupnostne oblike storitev.

Specifični cilj

Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe.

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Osnovni cilj investicije je ustvariti kakovostno prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se odvija na Oddelku za invalidno mladino Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca na Stari Gori, tako za daljše in krajše obravnave kot za dnevni center.

Adaptacija bo narejena v skladu s konceptom uporabniku prijaznega okolja in večjega socialnega vključevanja mladine s posebnimi potrebami v lokalno okolje ter z razvojem neinstitucionalnih oblik varstva. S projektom bi posebej ogroženi skupini otrok omogočili primerne kapacitete in večjo integracijo z lokalnim okoljem ter možnost večje fleksibilnosti pri upoštevanju potreb in želja uporabnikov.