Skoči do osrednje vsebine

Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov (PIA)

Projekt je predviden v okviru reforme okrepitve upravljanja digitalne preobrazbe javne uprave –Modernizacija digitalnega okolja javne uprave in predvideva poenotenje standardov na področju poslovno-informacijske arhitekture ter vzpostavitev standardiziranega DevSecOps okolja in standardiziranih tehnoloških platform, ki bodo pomenila enotna izhodišča za razvoj informacijskih
rešitev.

Osnovni cilj, ki ga zasledujemo je vzpostavitev enotnih standardov in arhitekturnih rešitev za ustrezno IT svetovanje in podporo sektorjem pri načrtovanju sektorsko specifičnih aplikacij v obliki generičnih tehnoloških zahtev ter standardiziranih tehnoloških platform, ki bodo pomenila enotna izhodišča za razvoj aplikacij (poslovno informacijska arhitektura). Za delo na tem področju bodo usposobljeni poslovno-informacijski IT arhitekti (angl. Enterprise IT Architect), ki bodo predstavljali most med poslovnimi analitiki in IT specialisti pri načrtovanju e-storitev.

Cilji projekta

Osnovni cilj, ki ga zasledujemo je vzpostavitev enotnih standardov in arhitekturnih rešitev za ustrezno IT svetovanje in podporo sektorjem pri načrtovanju sektorsko specifičnih aplikacij v obliki generičnih tehnoloških zahtev ter standardiziranih tehnoloških platform, ki bodo pomenila enotna izhodišča za razvoj aplikacij (poslovno informacijska arhitektura). Za delo na tem področju bodo usposobljeni poslovno-informacijski IT arhitekti (angl. Enterprise IT Architect), ki bodo predstavljali most med poslovnimi analitiki in IT specialisti pri načrtovanju e-storitev. 

V okviru projekta se bodo zasledovali naslednji cilji: 

  • poenotenje arhitekture rešitev na področju digitalizacije s pomočjo več ukrepov: z referenčnimi arhitekturami, izmenjavo dobrih praks preko repozitorija artefaktov,
  • uveljavitev višje stopnje avtomatizacije na področju upravljanja življenjskih ciklov informacijskih rešitev, s pomočjo upravljavskih orodij, ki uvajajo avtomatizacijo in spremljajo procese DevSecOps, CI/CD, na področju povezovanja registrov in evidenc,
  • zagotavljanje skladnosti s standardi tega področja,
  • usposabljanje na tehnološki ravni za ključne deležnike.

Časovni načrt izvedbe projekta

  • Leto 2022: izvedba razpisa za projektne zaposlitve, priprava projektne dokumentacije in študijo o izvedljivosti, oblikovanje in vzpostavitev portala za diseminacijo dobrih praks in objavo repozitorija artefaktov, svetovanje na področju poslovno informacijske arhitekture in luščenje dobrih praks. 
  • Leto 2023: oblikovanje in vzpostavitev repozitorija artefaktov, svetovanje na področju poslovno informacijske arhitekture in luščenja dobrih praks, izdelava kurikuluma. 
  • Leto 2024: izdelava referenčnih arhitektur (standardna, mobilna in cloud native), integracija podatkov iz postopkov DevSecOps z obstoječimi evidencami in vzpostavitev upravljavskega sistema, svetovanje na področju poslovno informacijske arhitekture in luščenje dobrih praks, izvedba delavnic. 
  • Leto 2025: izdelava referenčnih arhitektur (standardna, mobilna in cloud native), integracija podatkov iz postopkov DevSecOps z obstoječimi evidencami in vzpostavitev upravljavskega sistema. 
  • Leto 2026: izvedba delavnic in zaključek projekta.

* Projekt je usklajen z Nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost, Komponenta 2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2 K2), Strategijo razvoja Slovenije 2030, Strategijo digitalnih javnih storitev 2030 v pripravi in Uredbo (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Skupna vrednost javnih sredstev, namenjenih za izvedbo projekta znaša 2.837.676,00 EUR z vključenim DDV. Prispevek Evropske komisije v okviru Načrta za okrevanje in krepitev odpornosti znaša 2.455.800,00 EUR, nacionalni prispevek krije davek na dodano vrednost, ki znaša 381.876,00 EUR.