Skoči do osrednje vsebine

Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog

Namen projekta je zagotoviti celovito izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog.

Prednostna naložba

Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti.
 
Specifični cilj

Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

Kratek opis in cilji projekta/operacije

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov za Razvoj in nadgradnjo mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog (v nadaljevanju: PD) in novih psihoaktivnih snovi (v nadaljevanju: NPS). Predvideni so ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov, ki bodo prispevali k opolnomočenju ciljnih skupin za približevanje trgu dela.

Izvedbena faza projekta bo potekala z vzpostavitvijo in delovanjem strokovnih multidisciplinarnih timov, ki bodo izvajali programe preprečevanja uporabe PD in NPS in programe za namen zmanjševanja škode zaradi PD in NPS na terenu, in sicer predvidoma v obdobju od 2017 do 2022.

Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in nadgradnje mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju PD in NPS bo podala odgovore na nekatere pomanjkljivosti v obstoječem izvajanju teh programov in spodbudila razvoj novih programov.

Predvidena dinamika črpanja po letih

2017: 79.894,09 eur
2018: 479.364,59 eur
2019: 479.364,59 eur
2020: 479.364,59 eur
2021: 479.364,59 eur
2022: 399.470,48 eur

Skupaj: 2.396.822,93 eur