Skoči do osrednje vsebine

Projekti AMIF s področja integracije oseb z mednarodno zaščito

Tečaji in izpiti iz slovenskega jezika za OMZ, denarna nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu, zagotavljanje nastanitev v integracijskih hišah.

Projekt Tečaji in izpiti iz slovenskega jezika za OMZ

Osebam z mednarodno zaščito iz naslova projekta zagotavljamo, da se udeležujejo 300 – urnih tečajev iz slovenskega jezika. Vsi tisti, ki tečaj obiskujejo v zadostnem obsegu, so upravičeni do še dodatnih 100 ur tečaja ter brezplačnega enkratnega opravljanja izpita iz slovenskega jezika. Tečaje izvajajo ustrezne ustanove, izbrane preko javnega naročila. Udeležencem tečajev zagotavljamo tudi mesečne vozovnice za javni prevoz.

Projekt Pomoč osebam z mednarodno zaščito

Osebam z mednarodno zaščito izplačujemo denarna nadomestila za nastanitev na zasebnem naslovu. Krijemo stroške prevodov njihovih diplom in spričeval ter jim zagotavljamo ustrezno informiranje v jeziku, ki ga razumejo. S pomočjo projekta poravnavamo še stroške, povezanih z izobraževanjem v javnih šolah.

Projekt Zagotavljanje nastanitev OMZ v integracijskih hišah in drugih nastanitvenih kapacitetah UOIM

Iz naslova tega projekta krijemo stroške najema in vzdrževanja integracijskih hiš, nakupa ustrezne opreme ter financiranje tekočih obratovalnih stroškov.

Projekti so sofinancirani iz Sklada za azil, migracije in vključevanje.