Skoči do osrednje vsebine

Projekti AMIF s področja oskrbe in nastanitve prosilcev za mednarodno zaščito

Materialna oskrba, zdravstveni pregledi, psihiatrična podpora, finančna pomoč za nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito na zasebnem naslovu in investicijsko vzdrževanje azilnega doma.

V okviru svojih pristojnosti in nalog izvajamo projekte s področja oskrbe in nastanitve, sofinanciranih iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF).

Projekt Zdravstveni pregledi in materialna oskrba prosilcev

V UOIM na podlagi sklenjenih pogodb z zdravniki zagotavljamo preventivne in sanitarne zdravstvene preglede tujcev, ki izrazijo namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, poleg tega prosilcem na mesečni ravni izplačujemo žepnine, dvakrat mesečno pa nagrade za opravljanje vzdrževalnih del v azilnem domu. Prosilcem za potrebe sporazumevanja s socialnimi delavci v azilnem domu zagotavljamo tudi prevajalce.

Projekt Investicijsko vzdrževanje azilnega doma, nakup opreme ter izboljšanje pogojev za izvajanje omejitev gibanja

S pomočjo projekta bomo nadaljevali obnovo azilnega doma in uredili pogoje za uvedbo ukrepov omejitve gibanja. Projekt je v pretežni meri nadaljevanje konec leta 2017 zaključenega projekta, v sklopu katerega je bila izvedena zlasti obsežna sanacija strojnih in drugih inštalacij v azilnem domu Vič.

Projekt Podpora prosilcem

V sklopu projekta s pomočjo zunanjega strokovnjaka, izbranega preko postopka javnega naročila, zagotavljamo psihiatrično podporo prosilcem, poleg tega pa nudimo strokovno usposabljanje osebju, ki se ukvarja s prosilci.

Projekt Finančna pomoč za nastanitev prosilcev na zasebnem naslovu

V UOIM iz naslova projekta izplačujemo finančno pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, ki so na podlagi odločb upravičeni do bivanja izven azilnega doma.