Skoči do osrednje vsebine

Projekt Sinica – Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, ugotavljanje vzrokov čezmernih obremenitev in analizo učinkov ukrepov za izboljšanje

Projekt Sinica bo s posodobljenim in nadgrajenim sistemom za spremljanje onesnaženosti zraka prispeval k hitrejšemu doseganju ustrezne kakovosti zraka in k zmanjšanju škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje. Enostavno bomo pridobili podatke o tem kdo, koliko in s čim onesnažuje zrak. Natančni podatki bodo podlaga za učinkovito ukrepanje državnih in lokalnih odločevalcev na področju izboljšanja kakovosti zraka. Meritve bodo omogočale preverbo ustreznosti teh ukrepov.

Posodobili bomo merilno mrežo za spremljanje kakovosti zraka, laboratorije, analitsko – informacijski sistem in računski center ter izdelali evidenco in dva scenarija izpustov. Podatki pridobljeni preko navedene infrastrukture, bodo v novih in nadgrajenih orodjih za modeliranje pripomogli k boljši obveščenosti ljudi o morebitnih opozorilnih vrednostih onesnaženosti zraka, kot tudi k večji ozaveščenosti o stanju zraka.

Slovenija se sooča z izrazitim problemom čezmerne onesnaženosti zraka. Razlogi so znani – večina prebivalstva živi v dolinah in kotlinah, v katerih se ob zimskih toplotnih obratih nabere ogromno delcev zaradi kurjenja v starejših pečeh na trdo gorivo ter zaradi dnevnega in tranzitnega prometa. V toplem delu leta težave povzroča ozon. Škodljivi pa so tudi dušikovi oksidi in druga onesnaževala.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada.

Iskalnik