Skoči do osrednje vsebine

Projekt Rastimo skupaj v letu 2019 s poudarkom na informiranju mladih

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Urad RS za mladino kot pobudnik in Mladinski svet Slovenije kot glavni organizator bosta tudi v letošnjem letu nadaljevala s projektom Rastimo skupaj, ki se izvaja že peto leto zapored v sodelovanju z izbranimi občinami in mladinskimi organizacijami s ciljem razvoja mladinskih lokalnih politik. V ta namen  ustanovljena delovna skupina bo v letu 2019 organizirala šest regijskih dogodkov, ki se bodo v letu 2020 nadaljevali v preostalih šestih regijah Slovenije. Regijski in lokalni dogodki bodo v obeh letih potekali s poudarkom na informiranju mladih na lokalni in regijski ravni, na komuniciranju z njimi, na načinih in uporabi komunikacijskih orodji ter vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni oz. e-participaciji mladih. Pri projektih za lokalne volitve lani smo namreč opazili pojav nizke participacije mladih tudi na lokalni ravni.

Razlog, da smo se v letošnjem letu odločili za izbrano področje, temelji na dejstvu, da je eden izmed razlogov za nizko participacijo mladih v lokalnem okolju predvsem slaba informiranost mladih o možnostih participacije ter o dogajanjih v lokalnih okoljih nasploh. Zato želimo v projektu Rastimo skupaj 2019 izboljšati informiranje mladih in komunikacijo z njimi oz. med njimi in določevalci v lokalnih skupnostih in jih tako spodbuditi v vključevanje v odločilne procese odločanja. Poleg tega je tudi v Nacionalnem programu za mladino 2013–2021 informiranje izpostavljeno  eno od ključnih področij, ki vpliva na doseganje avtonomije mladih in njihovo aktivno participacijo v družbi. Poleg tega pa je bil na EU ravni sprejet eden izmed ključnih ciljev, ki jih je treba naslavljati v mladinski politiki kot četrti cilj mladih, ki izpostavlja problem dostopa do informacij, predvsem pridobivanja resničnih in natančnih informacij ter problem vključevanja v konstruktivni dialog. V ta namen je Urad RS za mladino v lanskem letu pripravil osrednje informacijsko središče za mlade portal www.mlad.si, ki ima svoje močne nastavke tudi na družbenih omrežjih, kjer mladi danes »preživijo« veliko časa.

Iskalnik