Skoči do osrednje vsebine

Projekt Rastimo skupaj v letu 2019 s poudarkom na informiranju mladih

Urad RS za mladino kot pobudnik in Mladinski svet Slovenije kot glavni organizator bosta tudi v letošnjem letu nadaljevala s projektom Rastimo skupaj, ki se izvaja že peto leto zapored v sodelovanju z izbranimi občinami in mladinskimi organizacijami s ciljem razvoja mladinskih lokalnih politik. V ta namen  ustanovljena delovna skupina bo v letu 2019 organizirala šest regijskih dogodkov, ki se bodo v letu 2020 nadaljevali v preostalih šestih regijah Slovenije. Regijski in lokalni dogodki bodo v obeh letih potekali s poudarkom na informiranju mladih na lokalni in regijski ravni, na komuniciranju z njimi, na načinih in uporabi komunikacijskih orodji ter vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni oz. e-participaciji mladih. Pri projektih za lokalne volitve lani smo namreč opazili pojav nizke participacije mladih tudi na lokalni ravni.

Razlog, da smo se v letošnjem letu odločili za izbrano področje, temelji na dejstvu, da je eden izmed razlogov za nizko participacijo mladih v lokalnem okolju predvsem slaba informiranost mladih o možnostih participacije ter o dogajanjih v lokalnih okoljih nasploh. Zato želimo v projektu Rastimo skupaj 2019 izboljšati informiranje mladih in komunikacijo z njimi oz. med njimi in določevalci v lokalnih skupnostih in jih tako spodbuditi v vključevanje v odločilne procese odločanja. Poleg tega je tudi v Nacionalnem programu za mladino 2013–2021 informiranje izpostavljeno  eno od ključnih področij, ki vpliva na doseganje avtonomije mladih in njihovo aktivno participacijo v družbi. Poleg tega pa je bil na EU ravni sprejet eden izmed ključnih ciljev, ki jih je treba naslavljati v mladinski politiki kot četrti cilj mladih, ki izpostavlja problem dostopa do informacij, predvsem pridobivanja resničnih in natančnih informacij ter problem vključevanja v konstruktivni dialog. V ta namen je Urad RS za mladino v lanskem letu pripravil osrednje informacijsko središče za mlade portal www.mlad.si, ki ima svoje močne nastavke tudi na družbenih omrežjih, kjer mladi danes »preživijo« veliko časa.