Skoči do osrednje vsebine

Sofinancirani programi s tega področja si prizadevajo za preprečevanje in zmanjševanje rabe, škode in odvisnosti zaradi dovoljenih in prepovedanih drog in ki si hkrati prizadevajo za krepitev varovalnih dejavnikov.

Programi alkohol in tobak

Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola so programi za zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola ter z njim povezanega zdravstvenega, socialnega in ekonomskega bremena med prebivalci Slovenije, ki povezujejo in mrežijo različne pomembne akterje na področju alkoholne politike. Delujejo s cilji: za večjo ozaveščenost o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, za boljšo dostopnost do programov pomoči, zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja v pivskih okoljih, boljše povezovanje različnih akterjev na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju alkoholne politike in doslednejšega izvajanja področne zakonodaje.

V programskem obdobju 2023 do 2025 sofinanciramo naslednje programe:

Programi: 

Programi zmanjševanja rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov so programi za preprečevanje uporabe in zmanjševanje posledic uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki povezujejo in mrežijo različne pomembne akterje na področju tobačne politike. Delujejo s cilji: preprečiti začetek kajenja in uporabe drugih povezanih izdelkov pri posameznih skupinah prebivalstva, posebej pri mladih, zagotoviti večji delež posameznikov, ki bodo prenehali kaditi oz. uporabljati druge tobačne in povezane izdelke, zagotoviti boljše povezovanje različnih akterjev na lokalni, nacionalni ali mednarodni ravni pri načrtovanju, zagovorništvu in izmenjavi dobrih praks na področju tobačne politike ter poskrbeti za doslednejše izvajanje področne zakonodaje.

V programskem obdobju 2023 do 2025 sofinanciramo naslednje programe:

Programi: 

Programi preprečevanja rabe prepovedanih drog in s tem povezane škode so programi, ki si prizadevajo za preprečevanje uporabe prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi. Poseben poudarek je namenjen programom za zmanjševanje rabe konoplje in novih psihoaktivnih snovi. Delujejo s cilji: zmanjšanja števila uporabnikov prepovedanih drog in drugih psihoaktivnih snovi dvig starosti pri prvi uporabi drog, delujejo za socialno reintegracijo bivših uporabnikov drog in skrbijo za varno zabavo mladih.

V programskem obdobju 2023 do 2025 sofinanciramo naslednje programe:

Programi: 

 • ZAVOD 7, oblikovanje in izvajanje družbeno odgovornih programov Nova Gorica, Neodvisen.si  - Pasti kemičnih in nekemičnih zasvojenosti,
 • Društvo za pomoč in samopomoč na področju zasvojenosti Zdrava pot - Program za pomoč ženskam in materam s težavami na področju odvisnosti od prepovedanih drog, 
 • ARS VITAE – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči, program Mostovi,
 • Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma, Program zmanjševanja škode zaradi drog – širitev dejavnosti,
 • Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – DrogArt, program Zmanjševanje škodljivih posledic plesnih drog,
 • Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, program Zmanjševanje povpraševanja po drogah, osvajanje socialnih veščin, preprečevanje škodljive uporabe drog in nastanitvena podpora kot del rehabilitacije,
 • Društvo za mlade IndiJanez, program Center Šteker (podpora in pomoč pri prekomerni rabi zaslonskih tehnologij,
 • Zavod Etnika, Zavod za umetnost in medkulturno sodelovanje Maribor, program Mladi hazarder, ozaveščanje in odpravljanje negativnih posledic iger na srečo,
 • Humanitarno društvo Reto center – prijatelj upanja, program Reto center za rehabilitacijo odvisnikov,
 • Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, program Odklop – preventivni program za zdravo uporabo zaslonov (Recimo ne odvisnosti),
 • »UP«, Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije, program Podpora mladim in krepitev družin,
 • Društvo za preventivno delo, program Preventivni program »Mladinske delavnice«,
 • MAKROBIOS PANONIJA so. p., Permakulturni center za boljšo kvaliteto življenja in za pot k samozadostnosti,
 • Zdrava igra – omejevanje prekomerne udeležbe v igrah na srečo in s tem povezane škode,
 • Društvo Projekt Človek, projekt Križišče,
 • Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, Goriška varna soba,
 • Zavod Nora, Center sodobnih zasvojenosti (LOGOUT),Logout &Restart – program varne, zdrave in uravnotežene uporabe spleta ter zdravljenje digitalnih zasvojenosti.