Skoči do osrednje vsebine

Programi socialne aktivacije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« in 9.1 prednostne naložbe »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014-2020) pristopilo k objavi javnih razpisov za programe socialne aktivacije.

Javni razpisi – programi socialne aktivacije

  • JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov: »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

 

  • DODATNI JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov: »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

 

  • JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov: »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«

 

  • JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov: »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« (časovno opredeljeni so vmesni programi)

 

  • JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov socialne aktivacije

Projekti, izbrani v okviru navedenih javnih razpisov, se izvajajo v obeh kohezijskih regijah: kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS) in kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRZS). Sredstva za financiranje projektov se zagotavljajo v okviru proračuna, delno pa jih zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev v okviru vseh pogodb o sofinanciranju projektov socialne aktivacije od leta 2017 do leta 2019 je okoli 19,4 milijona evrov.

Vrste programov socialne aktivacije