Skoči do osrednje vsebine

Programi psihosocialne pomoči za družine v obliki delavnic

Družina je kot osnovna celica družbe izpostavljena vse večjim izzivom, kot tudi različnim tveganim in stresnim situacijam, zato se družinski člani velikokrat znajdejo na razpotju. Mreža programov psihosocialne pomoči v obliki delavnic je namenjena podpori družinam v stiski, ki se srečujejo z različnimi življenjskimi preizkušnjami in izzivi ter pri katerih potrebujejo strokovno pomoč, ker jim sami niso več kos.

Razpisane vsebine so financirane v obdobju od septembra 2021 do septembra 2022.

Družina je kot osnovna celica družbe izpostavljena vse večjim izzivom, kot tudi različnim tveganim in stresnim situacijam, zato se družinski člani velikokrat znajdejo na razpotju. Mreža programov psihosocialne pomoči v obliki delavnic je namenjena podpori družinam v stiski, ki se srečujejo z različnimi življenjskimi preizkušnjami in izzivi ter pri katerih potrebujejo strokovno pomoč, ker jim sami niso več kos.

Programe v podporo družini izvaja štirinajst, na JR izbranih izvajalcev, ki bodo v sodelovanju s centri za socialno delo izvedli programe v obliki delavnic v podporo družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah.

Razpisane vsebine so financirane v obdobju od septembra 2021 do septembra 2022.

Cilj programov pomoči v obliki delavnic je zmanjševanje čustvenih stisk, sprememba neustreznih vzorcev vedenja, pridobitev starševskih kompetenc in nudenje podpore pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu separacije oziroma razveze staršev, izboljšanje medsebojnih odnosov in reševanju konfliktnih situacij, podpora pri lažjem usklajevanju družinskega in poklicnega življenja Itd.

Na delavnicah se bodo uporabniki seznanili z veščinami prepoznavanja mirnega reševanja sporov, vzpostavitve varnega in sočutnega starševskega odnosa, soočenja s posledicami razveze in krepitvi kompetenc ter veščin pri soočanju z novo stvarnostjo. Prav tako bodo uporabniki na delavnicah pridobili kompetence vpogleda v vzroke konfliktnih odnosov ter s pomočjo strokovne pomoči tudi spretnosti in veščine njihovega reševanja.

Uporabniki se bodo v sklopu delavnic seznanili tudi z veščinami razbremenjevanja otrok v različnih tveganih in čustveno težki situacijah ter pomenu sodelovanja staršev pri sočutni vzgoji otrok.

Programi psihosocialnih delavnic naslavljajo starše in druge osebe, ki izvajajo neposredno skrb za otroke in vsebujejo naslednje vsebine:

  • podpora staršem pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v procesu separacije / razveze staršev,
  • krepitev starševskih kompetenc v družinah z velikim tveganjem,
  • reševanje izzivov skupnega varstva in vzgoje otrok.

Vključitev v programe je za vse uporabnike brezplačna.