Skoči do osrednje vsebine

Program usposabljanja v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite - tečaji MBC in TEC

Program usposabljanja v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite - Načrtovanje, priprava, izvedba in evalvacija osnovnih tečajev za module civilne zaščite (tečaji MBC) in tečajev za tehnične strokovnjake (tečaji TEC)

Ob večjih naravnih in drugih nesrečah, ki presežejo zmogljivosti posameznih držav, lahko prizadete države zaprosijo za mednarodno pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite (mehanizem CZ EU). Namen mehanizma CZ EU je podpirati in dopolnjevati dejavnosti držav članic za izboljšanje  sistemov za preprečevanje nesreč, pripravljenost nanje in odziv; ob večjih nesrečah pa je glavna naloga mehanizma CZ EU podpora pri usklajevanju  mednarodne pomoči, ki jo na prošnjo prizadete države nudijo države članice in sodelujoče države mehanizma CZ EU. Eden ključnih delov mehanizma CZ EU je program usposabljanj, v okviru katerega poteka vrsta tečajev z namenom izboljšati sodelovanje vseh vključenih tako pri odzivu na nesreče kot tudi pri njihovem preprečevanju. 

Program usposabljanj v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite

Z namenom, da bi bila mednarodna pomoč ob večjih nesrečah čim boj usklajena in učinkovita, je bil v okviru mehanizma CZ EU oblikovan program usposabljanj  na področju civilne zaščite. Cilj programa je izboljšanje koordinacije, kompatibilnosti in komplementarnosti enot in strokovnjakov, ki so napoteni na mednarodne reševalne intervencije civilne zaščite. Program usposabljanj v okviru mehanizma CZ EU obsega sedem vrst tečajev z različnimi vsebinami in na različnih stopnjah ter za različne ciljne skupine.

Namen osnovnih tečajev za module civilne zaščite (MBC -  Modules Basic Course) je krepitev znanja in kompetenc vodstva reševalnih modulov (nacionalnih enot) civilne zaščite za sodelovanje v mednarodnih reševalnih intervencijah v okviru mehanizma CZ EU in zagotavljanje uspešne integracije modulov v že obstoječe mednarodne mehanizme koordinacije odziva ob nesrečah.

Tečaji za tehnične strokovnjake (TEC – Technical Experts Course) so namenjeni tehničnim strokovnjakom z različnih področij,  povezanih s civilno zaščito, na katerem nadgradijo znanje o mednarodnih intervencijah v okviru mehanizma CZ EU ter o mednarodnih mehanizmih koordinacije odziva ob nesrečah.

Projekt izvajanja tečajev MBC in TEC

Uprava za zaščito in reševanje izvaja tečaje v okviru programa usposabljanja EU za civilno  zaščito že od leta 2011. V tekočem obdobju (2020-2022) je kot vodilna partnerica v konzorciju poleg priprave in izvedbe tečajev odgovorna za celotno vodenje projekta, finančno in administrativno poslovanje, poročanje ter koordinacijo s konzorcijskimi partnerji in Evropsko komisijo. Konzorcijski partnerji v projektu so: švedska Agencija za zaščito in pripravljenost (MSB), avstrijsko Ministrstvo za notranje zadeve (BMI) in avstrijski Rdeči Križ (ARC).

Projekt predvideva načrtovanje, pripravo, izvedbo in evalvacijo devetih (9) tečajev za tehnične strokovnjake (TEC) in desetih (10) tečajev za module civilne zaščite (MBC) v 18. ciklu izvajanja tečajev oz. v obdobju od januarja 2020 do junija 2022. Pričetek izvajanja 18. cikla tečajev je bil zaradi COVID-19 prestavljen na predvidoma april 2021.

Tečaji trajajo šest polnih dni in obsegajo tako teoretični kot praktični del. Posameznega tečaja se lahko udeleži največ 20 udeležencev iz različnih držav članic mehanizma CZ EU ter tudi tretjih držav. Tečaji bodo potekali v Sloveniji v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, v Avstriji ter na Švedskem.