Skoči do osrednje vsebine

Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše

Namen projekta je razvoj integriranih skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev dolgotrajne oskrbe ter razvoj in uveljavitev učinkovitih modelov posodobitve socialnih in zdravstvenih storitev za starejše.

V okviru projekta »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« se od decembra 2019 izvajajo projekti Skupaj za starejše v Mestni občini Koper, Usmerjena integrirana oskrba DOMA (UIOD) (Maribor) in Implementacija modela integrirane oskrbe starejših v skupnosti, razvoj novih storitev, krepitev preventive ter zagotavljanje kontinuitete obravnave v javni mreži občine Tržič.

V okviru projekta se izvajata tudi Projekt DOM – DOMA (Poljčane) in Sodobna oskrba starejši (SOS) (Ptuj).

KOPER:

V času izvajanja projekta smo v pilotnem okolju Koper prejeli skupno 294 vlog prosilcev, med njimi je bilo 244 ocenjenih kot upravičenih do storitev. Do 30. 6. 2021 smo v projekt vključili 207 uporabnikov, trenutno pa aktivno izvajamo storitve pri 136. Opravili smo več kot 11.000 obiskov oz. več kot 8.000 ur storitev pri uporabnikih projekta. Po enoletnem aktivnem izvajanju storitev ugotavljamo veliko prednosti na področju sodelovanja s ključnimi deležniki v našem lokalnem okolju. Povezovanje s primarnih sistemom zdravstvenega varstva, lekarniško dejavnostjo, Centrom za socialno delo Koper, bolnišnicami in drugimi organizacijami postaja dodana vrednost projekta, kar ocenjujemo kot zelo pomembno. V samem okolju so se kot zelo dobrodošli izkazali novi profili izvajalcev storitev, ki do sedaj niso bili tako dostopni širšemu krogu starejših, prav tako se nam zdi zelo pomembna pridobitev profil koordinatorja integrirane oskrbe, ki med seboj povezuje vse sisteme, tako na področju sodelovanja s primarnim zdravstvenim varstvom kot tudi ostalih profilov, ki se vključujejo v oskrbo z namenom, da je ta čimbolj koordinirana, povezana in celostna.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

Koper3
1 / 3

MARIBOR:

V pilotnem projektu Usmerjena integrirana oskrba Doma nudimo storitve integrirane oskrbe upravičencem starejšim od 65 let, ki bivajo v naslednjih občinah: Duplek, Hoče-Slivnica, Maribor in Miklavž na Dravskem polju. Od začetka izvajanja projektnih aktivnosti do 30. 6. 2021 smo prejeli 490 vlog, ocenjenih kot upravičenih je bilo 330 vlagateljev, na dan 30. 6. 2021 pa smo imeli 165 aktivnih uporabnikov.

Poglavitne prednosti projekta so naslednje:

 • v času epidemije COVID-19, smo bili skoraj edini, ki smo v skupnosti opravljali storitve v celoti (storitve javne službe pomoči na domu so se izvajale v omejenem obsegu, domovi starejših občanov niso sprejemali novih stanovalcev, aktivnosti dnevnega varstva se niso izvajale),
 • izboljšanje psihofizičnega oziroma zdravstvenega stanja naših uporabnikov,
 • opolnomočenje uporabnikov in njihovih svojcev,
 • dvig kakovosti življenja vseh vključenih v proces pomoči,
 • sodelovanje, povezovanje z različnimi deležniki v skupnosti oskrbi – koncept integrirane oskrbe,
 • večja možnost izbire za upravičence – uporabniki storitev v domačem okolju so primerljivo deležni podobnih storitev, ki so jih do sedaj lahko pridobili le z nastanitvijo v institucionalnem varstvu,
 • upravičenec je aktiven partner v celotnem procesu in kateremu se glede na njegove potrebe prilagajajo storitve,
 • dostopnost storitev, neodvisne od premoženjskega stanja posameznika,
 • večja varnost uporabnikov in občutek varnosti njihovih svojcev, tudi zaradi uporabe storitev e- oskrbe in e-zdravja.

 

Izkušnje uporabnikov vključenih v projekt in njihovih svojcev

 • Sklenila sem vam pisati, da vam povem, da sem izjemno zadovoljna z vašo celotno ekipo, negovalko, psihologinjo, delovno terapevtko, farmacevtom, organizatorko, dietetičarko za vse same pohvale. Resnično ste mi pomagali v tej težki situaciji, v kateri smo se znašli, ko je zbolela naša mama. Imate odličen team prijaznih, sočutnih in delovnih ljudi in verjamem, da ste v svojem kratkem delovanju pomagali številnim pomoči potrebnim. Želim vam uspešno delovanje in lep dan še naprej.
 •  Iskreno in globoko se zahvaljujem vam in vaši ekipi za neprecenljivo pomoč, ki sem je bila deležna v svojem najtežjem življenjskem obdobju. Brez vaše pomoči ne bi zmogla vsega napora, ki mi je bilo naloženo tako rekoč čez noč. Vržena sem bila v brezizhoden položaj: brez pripravljene primerne postelje, brez primerne posteljnine, pohištvene opreme in najtežje BREZ PRIMERNEGA STROKOVNEGA ZNANJA. V svojem obupu sem kontaktirala več institucij, ki bi naj nudile podporo svojcem starostnikov (socialno službo, varuha človekovih pravic, itd ...), kjer so se vsi "strokovnjaki" sicer strinjali, da sem v težki situaciji, vendar pomoči od nikogar nisem dobila ... razen vaše. Bili ste edini, ki ste brez modrovanja, le s preprosto človeško toplino, pristopili k rešitvi mojega problema. Že ob prvem stiku (z vašo ocenjevalko upravičenosti) sem dobila močan občutek varnosti in strokovnosti, tako da so se vsi moji dotedanji  pomisleki razblinili. Moj naslednji stik je bil z vami, gospa Maja. Vaša zavzetost in naklonjenost sta mi dali vedeti, da skrb za starostnike za vas ni samo služba, temveč način življenja. Nikoli nisem dobila občutka (tudi če sem vas kontaktirala čez vikend ali za praznik), da bi vam bil pogovor z menoj kakor koli odveč. Zadovoljstvo z vašim delom se je nadaljevalo tudi pri obeh dekletih, ki, sta prihajali k mojemu očetu (gospe Emilija in Brigita). Obe sta ga "osvojili " že pri prvem obisku. Zame sta bili njegovi zadovoljstvo in zagotovljena varnost neprecenljivi, saj sem le tako lahko vsak dan brez skrbi odšla v službo. Če sem kak dan uspela spremljati njuno delo, sem bila zelo vesela, od njiju sem se namreč naučila marsikaterega strokovnega prijema, tako da sem si tudi sama nekoliko olajšala delo.
 • Ste visoko profesionalna in uigrana ekipa, ki ji je mar za ljudi in svoje delo opravljate strokovno in s srcem. Vem da je beseda HVALA  veliko premalo za vse, je pa izrečena z resnično globoko hvaležnostjo. Vsa pohvala tudi pobudniku, ki je takšno ekipo zbral. Vas, gospa Maja, prosim, da moje pisanje posredujete vsem vašim nadrejenim kot vzpodbudo za še nadaljnje srčno delo in potrditev, da so v kolektivu zares le ljudje s poslanstvom. Vsem skupaj in vsakemu posamezno še enkrat iskrena HVALA.
 • Ta mail je namenjen iskreni zahvali za vso Vašo nesebično pomoč. Ko je mož lansko leto, zaradi sepse kolenskega sklepa, pristal znova v bolnišnici na operaciji, se je zaradi korone ustavila vsa fizioterapija, ki jo je takrat nujno potreboval. Samo z Vašo pomočjo, s pomočjo gospe Petre Meglič Hazimali, Vaše koordinatorke gospe Maje in na koncu s pomočjo izredno strokovne fizioterapevtke, gospodične Julite, je danes njegovo fizično, kot posledično tudi psihično stanje, veliko boljše. Ne predstavljava si njegove rehabilitacije, brez Vaše pomoči. Vaša strokovna pomoč nama je prišla na proti in nama pomagala izboljšati kvaliteto življenja. Za prav vsak obisk Vaših strokovnih delavcev se Vam iskreno in iz srca zahvaljujeva, in si želiva da se projekti, kot so Vaš, nikoli ne nehajo delovati. Z vsem Spoštovanjem!  Iskreno in iz srca hvala celotni ekipi Integrirane oskrbe Maribor!

Več o projektu si lahko preberete tukaj.  

mb
1 / 4

TRŽIČ:

Projekt v občinah Tržič in Naklo izvajamo Dom Petra Uzarja Tržič s konzorcijskima partnerjema, OZG OE Zdravstveni dom Tržič in Lekarna Deteljica d.o.o. Storitve na terenu izvaja 24 strokovnih delavcev s področja fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in drugi zdravstveni delavci in sodelavci. To nam omogoča nudenje celostne integrirane oskrbe v domačem okolju, kar omogoči večji napredek vsakemu posamezniku, ki je vključen. Do 30. 6. 2021 smo prejeli 164 vlog in 126 oseb je bilo upravičenih do izvajanja storitev. Storitve trenutno izvajamo pri 93 uporabnikih, ki so naše strokovne delavce zelo lepo sprejeli.. Največje povpraševanje je po storitvah fizioterapije, delovne terapije ter zdravstvene nege, ki potekajo tudi v popoldanskem času.

Velika prednost projekta je, da omogoča pomoč starejšim v domačem okolju na področju priprave in jemanja zdravil. Vsi so deležni farmacevtskega pregleda in izdelave osebne kartice zdravil (OKZ). Vsa zdravila, ki jih prejemajo, so usklajena med različnimi zdravniki specialisti in izbranimi osebnimi zdravniki. Uporabniki bolje razumejo, zakaj morajo zdravila jemati. V primeru, da sami ne zmorejo jemati zdravil, jim mi pomagamo ali poskrbimo, da ne pozabijo. V primeru hospitalizacije je OKZ v veliko pomoč zdravnikom v bolnišnici. S tem se odpravi možnost, da bi tekom hospitalizacije prejemali napačna zdravila ali bi bila katera celo izpuščena.

 

Izkušnje uporabnikov vključenih v projekt in njihovih svojcev

 • Pred nekaj meseci se je moj oče hudo poškodoval pri vsakodnevnih domačih opravilih. Poškodbe so bile hude in posledice so vidne še danes. Po padcu je v trenutku postal odvisen od pomoči drugih. Predvsem nas je skrbelo za njegovo psihofizično stanje. Zato smo bili prijetno presenečeni in veseli, ko so nam ponudili izvajanje terapij na domu. Odvzeli ste mi veliko breme z ramen in smo vam, tako jaz, kot celotna družina neskončno hvaležni.
 • Jaz in moja starša smo izredno zadovoljni z vsemi aktivnostmi, ki jih izvajate preko projekta. Sama se največkrat v popoldanskem času srečam z negovalko Urško, ki vsem polepša dan, ko pride k nam. Iskreno se vam zahvaljujemo za vaše delo in delo celotne vaše skupine.
 • Ob začetku projekta nisem vedela kaj naj pričakujem, a so me rezultati že hitro pozitivno presenetili. Že prvo uro nama je delovni terapevt predlagal, da dnevne zadolžitve piševa na tablo, kar se je izkazalo za zelo učinkovito. Prav tako je mojega moža naučil vstati in se usesti brez moje pomoči. Naučil ga je tudi drugih veščin, uporabo možganov. Treba je računati, sestavljati kocke, dopolniti pogovore, telovaditi itd. Naučil naju je kaj vse lahko uporabiva za vadbo, tako fizično, kot miselno. Lahko samo pohvalim in izrazim veliko zadovoljstvo in hvaležnost a vse, kar nama je v pomoč.
 • Ko mi je gospodična Lara – KIO na koledar napisala razpored, sem ugotovila da je največ ur namenjenih  delovni terapiji in fizioterapiji. Prišla je fizioterapevtka Anja in me zelo prijetno presenetila. Mož je bil pri hoji že zelo nagnjen naprej. Po prvi uri fizioterapije je že hodil bolj pokonci, po nekaj naslednji urah pa ni primerjave. Hodi pokonci, v mišicah ima več moči. Ko je mož sedel na terapevtski žogi, nisem mogla verjeti, da je to mogoče. Fizioterapevtki sva oba zelo hvaležna in zadovoljna, kadar pride in dela z mojim možem. Napredek je več kot očiten.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.

PTUJ:

Storitve projekta Sodobna oskrba starejših (SOS) izvajamo v 16 občinah upravne enote Ptuj. Do sedaj smo prejeli 385 vlog, od tega je bilo 235 vlagateljev ocenjenih kot upravičenih za vključitev v projektne aktivnosti. Trenutno imamo 145 aktivnih uporabnikov, ki prejemajo naše storitve. Z našim delom omogočamo  starejšim, da čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju, na katerega so zelo navezani. Prednosti projekta občutijo tudi njihovi skrbniki oziroma svojci, saj so delno razbremenjeni, nekateri uporabniki tudi potrebujejo zdravstveno oskrbo, ki je svojci s svojim laičnim znanjem ne morejo zagotoviti. Storitve za ohranjanje samostojnosti zagotavljajo uporabniku celostno obravnavo glede na njegove potrebe in slog življenja, saj se terapije lahko prilagodijo, ker se izvajajo na njihovih domovih. Z dobrim medsebojnim sodelovanjem strokovnega tima preprečimo marsikateri padec in hospitalizacijo, ki bi lahko privedla do hujših zapletov. V sklopu delovne terapije pa uporabniku med drugim svetujemo prilagoditev bivalnega okolja, v katerem bodo lažje izvajali vsakodnevne življenjske aktivnosti in ostali čim dlje samostojni v svojem domu. Projekt SOS združuje storitve socialnega in zdravstvenega varstva, storitve sociale so v našem okolju zelo potrebne, saj zaznavamo, da je veliko število vključenih v projekt tudi socialno šibkejših. Tekom projekta se je v okolje uporabnika lepo vpeljala tudi centralna priprava zdravil. Uporabniki in njihovi svojci ugotavljajo, da je pomembna pravilna priprava in uporaba zdravil, saj s tem preprečimo marsikatero hospitalizacijo ali obisk lečečega zdravnika.

Da z našim delom obogatimo vsakdanje življenje starejših in s tem pripomoremo k dostojanstvenemu staranju, dokazujejo zahvale in pohvale uporabnikov in njihovih svojcev.

 • Pozdravljeni, tudi moja starša sta deležna oskrbe na domu, točneje jo prejema mama. Za očeta pa je to čas, ko ni z mamo sam in ima sogovornika za klepet, kar mu zelo veliko pomeni. Res je nega in oskrba sta pomembni, a so svojci, ki se sami razdajajo za svoje najdražje zelo potrebni tople besede in klepeta, za katerega  je moj oče zelo hvaležen. Mama je celostne pomoči deležna že od 9. oktobra, jo z veseljem sprejema in se bolje počuti, pozna se tudi napredek v gibanju udov. Hvala vam da ste, z vami je mojim staršem dan lepši, mnogokrat lažji, težave pa lažje premagljive. S prijaznimi pozdravi, hvaležna hčerka.
 • Imam moža, ki je zaradi bolezni že 8 let nepokreten in v vseh življenjskih aktivnosti popolnoma odvisen. Za projekt sem izvedela na televiziji in odala vlogo osebno na VIT točko. Prvotno se je na našem domu oglasila ocenjevalka, ki je ocenila v katero kategorijo bo sprejet mož. Po tej oceni me je obiskala koordinatorka Nina in skupaj sva naredili nek plan dela in urnik. Ob tem je upoštevala moje želje.  Kader iz projekta mi sedaj pomaga pri negi in pri možu izvajajo fizioterapijo. So zelo strokovni, uporabljajo vso zaščitno opremo. Končno imam lahko tudi kakšno urico zase. Hvala vam za pomoč. Hvaležna                                                                                                                                                                                        

 Več o projektu si lahko preberete tukaj.

ptuj3
1 / 3

POLJČANE:

Projekt integrirane oskrbe za izboljšanje položaja starostnikov na domu, se v Občinah Slovenska Bistrica in Poljčane izvaja že skoraj eno leto. Do dne 30. 6. 2021 smo prejeli 254 vlog, od tega v Slovenski Bistrici 230 vlog, v Poljčanah 24 vlog. Uporabnikov, vključenih v izvajane storitve je 150, od tega 17 iz Poljčan.

Pri starejših je najbolj izražena potreba po  pomoči osnovnih dnevnih opravilih, predvsem umivanju, oblačenju, transferju težje pomičnega ali nepomičnega uporabnika in pomoč pri hranjenju in pitju. Zelo veliko uporabnikov je potrebovalo našo pomoč zaradi prebolelega Covid-a, ki je pri njih pustil velike posledice v smislu slabše pomičnosti in oslabelosti. S pomočjo našega hitrega odziva ter vključitvijo tako zdravstvenih tehnikov kot tudi fizioterapevtov, delovnih terapevtov, jih je zelo veliko okrevalo.

Zelo koristno se je izkazala tudi storitev priprave zdravil. Starejši si vedno težje sami pripravijo zdravila oziroma jih ne jemljejo v skladu z navodili. Predvsem zato, ker take storitve do zdaj v našem okolju ni bilo možno izvajati, so tako uporabniki kot svojci, za njo zelo zainteresirani.

Prihod naše strokovne ekipe v njihov dom, pa nekaterim uporabnikom omogoča vsaj minimalen socialni stik, kar v trenutnih časih ni več samoumevno. Včasih je dovolj samo pogovor, če pa je stiska prevelika, se glede na potrebe vključita socialna delavka in psihologinja.

Med našimi uporabniki so tudi zakonski pari, saj velikokrat oba zakonca potrebujeta našo pomoč. Svoje zadovoljstvo s projektom, sta celo povedala v medijih:

 • »Projekt je res dobro zastavljen. S pomočjo na domu sem več kot 100 odstotno zadovoljen. Dekleta, ki nama pomagajo so zlata, prijazna in ustrežljiva, kot bi bila del družine. Pridejo vsak dan. Enkrat medicinska sestra, enkrat terapevtka, enkrat druga terapevtka. Skopajo ženo, izmerijo pritisk in sladkor ter kisik v krvi. Vseh storitev, ki nama jih nudijo sem zelo vesel. Nisem veliko hodil k zdravniku, dokler me ni zadela kap in sedemdeset let nisem bil v bolnišnici. Sedaj, ko sem star pa potrebujem pomoč in sem vesel, da mi jo nudijo,« je delo svojih medicinskih sester in terapevtk pohvalil naš uporabnik.

Za zadovoljstvo naših uporabnikov se trudimo že od začetka postopka za vključitev v naš projekt. Na vstopno informacijski točki se tako svojcem kot tudi starejšim, ki želijo vključitev v projet ob oddaji vloge posvetimo ter jim odgovorimo na vsa podana vprašanja glede podrobnosti storitev v okviru projekta. Sledi izvedba ocene upravičenosti, ki temelji na individualnem in edinstvenem pristopu k vsakemu posamezniku. Veliko pozornosti pa kasneje namenimo tudi osebnim načrtom, ki temeljijo na tem, da nudimo našim uporabnikom strokovno podporo tam, kjer sami ne zmorejo več, ter jih vzpodbujamo pri tistih aktivnostih, ki jih sami še zmorejo izvesti.

Vidni napredki pri posameznikih in njihovo zadovoljstvo, nam daje še več motivacije za naše delo in nove ideje kaj bi še lahko izboljšali za celostno podporo in oskrbo starejših na domu. Vsi zaposleni namreč stremimo k istemu cilju – ohranjati čim večjo in čim daljšo samostojnost starejših v domačem okolju.

Več o projektu si lahko preberete tukaj.