Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je septembra 2017 objavilo Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela katerega cilj je reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz skupine mladih s posebnimi potrebami in pomoč pri njihovem prehodu iz šole na trg dela.

Na podlagi razpisa so bile podpisane pogodbe o sofinanciranju projektov »Prehod mladih« s petnajstimi partnerji nacionalnega projektnega partnerstva. Izbrani projekti so enakomerno geografsko razpršeni na območju celotne Slovenije in predvidevajo vključitev 2.100 mladih s posebnimi potrebami, pri čemer se za mladega šteje oseba, mlajša od 29 let v trenutku vključitve v projekt, posebne potrebe pa so: motnje v duševnem razvoju, slepota in slabovidnost oziroma okvara vidne funkcije, gluhota in naglušnost, govorno-jezikovne motnje, gibalna oviranost, dolgotrajna bolezen, avtistične motnje ter čustvene in vedenjske motnje, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.
 
Sredstva za financiranje projektov se zagotavljajo v okviru proračuna, delno pa jih zagotavlja Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna razpoložljiva višina sredstev za sofinanciranje nacionalnega projektnega partnerstva znaša 4,2 milijona evrov za leta od 2018 do 2022, od tega bo za projekt koordinacije namenjenih največ 420.000 EUR ter za projekte prehoda skupaj največ 3.780.000 EUR.

Projektni partnerji nacionalnega projektnega partnerstva:

 • Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (www.reha-slo.org)
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA (www.ir-rs.si)
 • Centerkontura, družba za svetovanje, socialni razvoj, usposabljanje in založništvo, d. o. o. (www.centerkontura.si)
 • CRI Celje, d. o. o. (www.cri.si)
 • Invalidsko podjetje posočje, d. o. o. (www.ip-posocje.si)
 • Integra inštitut, inštitut za razvoj človekovih potencialov (www.eu-integra.eu)
 • Ozara storitveno in invalidsko podjetje, d. o. o. (www.ozara.si)
 • Papilot zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Ljubljana (www.papilot.si)
 • Racio, družba za razvoj človeškega kapitala, d. o. o. (www.racio.si)
 • Šentprima – zavod za rehabilitacijo in izobraževanje (www.sentprima.com)
 • Zavod Jelša, center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo (www.zavodjelsa.si)
 • Zavod Ruj, center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Velenje (www.papilot.si)
 • Zavod Vitis, center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo Ptuj (www.zavodvitis.si)
 • SIJ ZIP Center podjetje za proizvodnjo, storitve, usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o. (www.zipcenter.si)
 • Želva, podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d. o. o. (www.zelva.si)
Nacionalni projektni partnerji ZIZRS, URI Soča, CenterKontura, Cri Celje, Integra inštitut, IP Posočje, Ozara, Papilot, Racio, Šentprima, Zavod Jelša, Zavod Ruj, Zavod Jelša, Zip center in Želva

Nacionalni projektni partnerji