Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Sanacija odlagališča Rakovnik 6.000.000 2021-2023
Izgradnja novega vrtca Šmartno pri Litiji 4.317.000 2022-2023
Uvedba informacijskega sistema Krpan v organih državne uprave 937.000 30.09.2023
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v državni upravi 937.000 30.09.2023
Prenova enote "Grajske gospe" Doma starejših Tisje za izboljšanje bivalnega standarda 623.933 30.06.2023
Komunalna infrastruktura za OPPN 465.657 31.12.2020
Obnova razsvetljave in ozvočenja v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji 32.382 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Obnova prostorov v gradu Bogenšperk 10.268 2021-2022

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo 623.933
Novogradnja komunalne in cestne infrastrukture v obstoječi poslovni coni. 193.442
COVID19 - Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo 10.565

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.