Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske 26,6 milijona realizirano
Vzpostavitev nastanitvene enote, ki bo omogočala osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju bivanje v skupnosti v okviru Dogovora za razvoj regij 614.082 oktober 2022
Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Škocjan 134.800 30.09.2023
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Projekt vzpostavitve ustreznih pogojev za nastanitev ranljivih skupin v dveh nastanitvenih enotah, ki bosta omogočali dvema osebama z motnjami v duševnem in telesnem razvoju bivanje in integracijo v skupnost 280.000
COVID19 - Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji 99.450
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih 9.999

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.