Skoči do osrednje vsebine

Stanje z dne 14. april 2022

Na spodnjem seznamu so navedeni projekti vlade Janeza Janše (mandat 2020-2022), ki jih je vlada v tem mandatu potrdila, načrtovala, začela izvajati ali jih dokončala na občinski, medobčinski in nacionalni ravni, s prikazanim predvidenim datumom izvedbe in celotno vrednostjo projekta.

Projekt Vrednost projekta v evrih Čas izvedbe
Nadgradnja železniške proge Maribor–Šentilj 286,7 milijona 2018-2023
Sofinanciranje investicije »IMPULZ B« podjetja PALOMA PIS Sladki Vrh Šentilj. Racionalizacija in modernizacija tovarne ter razširitev prodajnega asortimana izdelkov iz papirja in skladiščnih kapacitet. 44,2 milijona 31. 7. 2024
Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Natura Mura 4.544.901 30.11.2023
Izgradnja manjkajoče širokopasovne infrastrukture v Podravski regiji 4.348.258 30.08.2023
Rekonstrukcija tranzitnih cevovodov na potezi Košaki - Počehova 2.638.236 31.12.2023
Rekonstrukcija križišča v Šentilju 1.587.842 realizirano
Odvajanje in čiščenje v porečju Drave - Občina Šentilj 1.575.940 31.12.2023
Sanacija plazu »Trate 2« Trate - Most čez Muro 189.928 realizirano
WiFi4EU - vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih 15.000 2020-2021
Ustanovitev specializirane enota avtocestne policije Maribor 11,2 milijona za celotno Slovenijo 2021-2026

Opomba: Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.

Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi

Projekt Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih
Odvajanje in čiščenje v porečju Drave 553.038

Opomba: Višina sredstev EU so sredstva, ki so bila odobrena za izvedbo projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.